Rewalidacja niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

2346
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Zaktualizowano dnia 4 lipca 2023

Zadaniem nauczyciela jest planowanie i organizacja procesów edukacyjno-wychowawczych zgodnie z możliwościami uczniów w taki sposób, by mogli oni osiągać założone cele związane z wykształceniem. Jest to szczególnie ważne u osób, które mają określony znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności. Rewalidacja jest jednym ze sposobów wspierania uczniów, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Czym jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim?

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim to określenie poziomu ograniczenia w sprawności organizmu, co wpływa na funkcjonowanie intelektualne. Jest ono wpisywane na orzeczeniu i wskazuje na jeden z trzech poziomów niepełnosprawności: lekkiej, umiarkowanej, znacznej. Określa się go w celu poświadczenia o trwałej albo okresowej niezdolności do pracy lub wypełniania obowiązków edukacyjnych w taki sam sposób jak uczeń zdrowy.baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Rewalidacja – co to jest? 

Rewalidacja oznacza proces przystosowania do życia w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością, które nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. Polega ona na wspieraniu wszechstronnego rozwoju, a także adaptacji osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny do prawidłowego funkcjonowania. Rewalidacja odbywa się za pomocą różnorodnych form psychopedagogicznych oraz medycznych. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Czym jest rewalidacja indywidualna?

Jaki nauczyciel zajmuje się pracą z osobami o lekkim stopniu niepełnosprawności?

rewalidacja co to jestUczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymagają opieki nauczyciela o specjalnej specjalizacji, jaką jest oligofrenopedagogika. Nauka ta koncentruje się na przygotowywaniu kadry pedagogicznej do różnorodnych wyzwań związanych z prowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

 

Odpowiednie przygotowanie do tego typu lekcji ma szczególne znaczenie, ponieważ znajomość odpowiednich technik i narzędzi pomaga w rehabilitacji i rewalidacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki” i dowiedz się, jak pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Rewalidacja – tematy poruszane na kursie dla oligofrenopedagogów

Oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki” przygotowuje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkolenie to przygotowuje nie tylko w zakresie rewalidacji. Tematy poruszane na kursie umożliwiają zdobycie wiedzy i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej i oligofrenopedagogiki, a także metodyki nauczania i wychowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zawartość szkolenia została przygotowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki temu uczestnik może mieć pewność, że nasz kurs spełnia najwyższe standardy edukacyjne. Warto dodać, że absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki” otrzymuje dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.