Przygotowanie do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem

1607
oligofrenopedagogika z autyzmem i aspergerem

Zaktualizowano dnia 4 lipca 2023

Dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu wymagają profesjonalnej opieki, aby jak najlepiej wspierać ich na ścieżce edukacyjno-wychowawczej. Dzięki temu wyrównywane są ich szanse na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy istnieje powiązanie oligofrenopedagogiki z autyzmem i Aspergerem? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w dalszej części artykułu.  

Asperger a autyzm

kurs oligofrenopedagogikaNa początku należy podkreślić, że w obecnie funkcjonującej klasyfikacji ICD-11 zaburzenia autystyczne zostały określone jako całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Ta zmiana pozwoliła włączyć kategorie, takie jak: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy i zespół Aspergera do jednej grupy, jaką jest właśnie spektrum autyzmu. Ma to na celu ujednolicenie diagnostyki, ponieważ diagnozy te miały ze sobą wiele cech wspólnych.

Na potrzeby tego artykułu przedstawimy jednak różnicę pomiędzy Aspergerem a autyzmem, które uprzednio były wskazywane. Każde z tych zaburzeń charakteryzowało się odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych, a także ograniczeniami w kwestii zainteresowań i aktywności. Odmiennym w Aspergerze a autyzmie było to, że w pierwszym z zaburzeń nie stwierdzano ogólnego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera”, by poznać sposoby rewalidacji dzieci ze spektrum autyzmu

Stworzenie odpowiednich warunków dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Nie tylko kompetencje pedagogów mają znaczenie w pracy z dziećmi, które mają zdiagnozowany autyzm i zespół Aspergera, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu. Warto jeszcze przygotować odpowiednie warunki do pracy. Placówki oświatowe przyjmujące przedszkolaków z orzeczeniami powinny zadbać, aby czuli się oni w tym miejscu bezpiecznie. W związku z tym wskazane jest zachowanie minimalizmu w dekorowaniu sali lekcyjnej. 

Co więcej, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lepiej czują się, gdy ich plan dnia jest stały i uporządkowany – wtedy to czują się bardziej komfortowo. Tak samo jest w przypadku zadbania o to, by dziecko miało swoje miejsce przy stoliku, a także kącik przeznaczony na wyciszenie. Komunikacja również nie pozostaje bez znaczenia. Do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem i Aspergerem należy mówić wolno i niezbyt głośno, a komunikaty powinny być krótkie i precyzyjne.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera

Kurs oligofrenopedagogiki jako forma przygotowania do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Istnieje powiązanie oligofrenopedagogiki z autyzmem i Aspergerem, ponieważ oligofrenopedagog powinien mieć kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Znajomość odpowiednich technik oraz narzędzi pomaga w rehabilitacji i rewalidacji osób wymagających specjalnych metod kształcenia, a także wspiera ich także w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Właśnie w takie umiejętności powinien zostać wyposażony uczestnik kursu oligofrenopedagogiki. 

W związku z tym oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera” został opracowany w taki sposób, aby kursant zdobył wiedzę i umiejętności niezbędną do prowadzenia działań terapeutycznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a także przygotować ich do życia po zakończeniu edukacji. Warto dodać, że absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.