terapia behawioralna na czym polega

Integracja sensoryczna: najważniejsze pytania i odpowiedzi

Zaburzenia integracji sensorycznej są relatywnie często diagnozowane u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Objawiają się między innymi trudnościami w zabawie i nauce, nadwrażliwością na bodźce czy rozdrażnieniem dziecka. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się,...
resocjalizacja co to

Rewalidacja czy resocjalizacja, czyli jak pomagać młodzieży?

Zarówno termin „resocjalizacja”, jak i „rewalidacja” czasami słyszy się w odniesieniu do młodzieży z różnorakimi problemami. Warto jednak wiedzieć, że nie są to terminy równoznaczne. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy...
socjoterapia dla kogo

Czym jest socjoterapia? Czym zajmuje się socjoterapeuta?

Socjoterapia to rodzaj terapii ukierunkowanej na usprawnianie funkcjonowania społecznego osób, które zostaną objęte tą formą pomocy. Umożliwia ona wszechstronny rozwój na różnych płaszczyznach. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się między innymi tego, czym dokładnie jest...
jaka praca po resocjalizacji

Gdzie szukać pracy po resocjalizacji? Pomysły na karierę zawodową

Poszukiwanie pracy po resocjalizacji może być niezwykle ciekawą przygodą, jak również sposobem na odkrywanie siebie i swoich możliwości zupełnie na nowo. Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, z kim chce się pracować i co lubi...
tyflopedagogika cele i zadania

Co to jest tyflopedagogika?

Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej. Zajmuje się rehabilitacją i edukacją osób z niepełnosprawnością wzroku, pomagając im odnaleźć się w otaczającym świecie. Co jeszcze wchodzi w zakres pracy tyflopedagoga? Czym jest tyflopedagogika? Jakie...

Dofinansowanie KFS 2024 na kursy pedagogiczne – jak je zdobyć?

Praca w obszarze pedagogiki wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy, co wynika nie tylko z osobistych ambicji grona pracowników, ale również zmieniających się przepisów pod kątem kwalifikacji i kompetencji. Pomimo atrakcyjnych cen kursów kwalifikacyjnych, ograniczony budżet...
kurs pedagogiczny

Praca jako nauczyciel – dopiero po studiach podyplomowych?

Nauczanie dzieci i młodzieży często wiąże się z powołaniem – niektórzy odkrywają w sobie dosyć wcześnie chęć do przekazywania wiedzy innym i wybierają studia, które ich do tego przygotują. Często jednak absolwenci innych kierunków...
jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej

Jakie są dziedziny pedagogiki specjalnej?

Pedagogika specjalna wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej w ubiegłym wieku. Mimo że sama jest subdyscypliną pedagogiczną, dzielimy ją dodatkowo na wiele działów. Wśród nich można wymienić między innymi tyflopedagogikę, surdopedagogikę, oligofrenopedagogikę i inne. Dowiedz...
czym jest pedagogika specjalna

Podstawy pedagogiki specjalnej: co każdy przyszły pedagog powinien wiedzieć?

Pedagogika specjalna to subdyscyplina pedagogiczna, która koncentruje się na osobach o specjalnych potrzebach edukacyjnych – o deficytach w wybranych obszarach, a także na uczniach wybitnie zdolnych. Jej głównymi celami jest opieka, terapia i umożliwienie...
metoda komunikatywna nauczania języka

Jak nauczyć się języka obcego przez komunikację i interakcję? Metoda komunikatywna

Duże znaczenie dla skuteczności nauczania języków obcych ma dobór odpowiedniej metody, która ułatwi przyswajanie języka. Wśród podstawowych metod nauczania języków można wymienić między innymi te bezpośrednie, naturalne, audiowizualne, audiolingwalne czy komunikacyjne. Dzisiaj skupimy się...