Scenariusz zajęć logopedycznych. Co powinien zawierać?

115
jak-powinien-wygladac-scenariusz-zajec-logopedycznych

Odpowiednie zaplanowanie terapii logopedycznej jest niezwykle ważne w zmierzaniu do założonego celu i osiąganiu regularnych postępów. Należy nie tylko odpowiednio dobrać ćwiczenia do właściwie zdiagnozowanych wcześniej problemów. Ważny jest również dobry scenariusz zajęć logopedycznych. Sprawdź, dlaczego warto tworzyć tego typu scenariusze i co powinny zawierać, aby pomóc w prowadzeniu zajęć i podnoszeniu efektywności terapii.

Scenariusz zajęć logopedycznych – w jakim celu się go tworzy?

Scenariusz zajęć logopedycznych to szczegółowy zapis dotyczący przebiegu zajęć z zakresu logorytmiki przeprowadzanych z osobami tego potrzebującymi. To rodzaj pomocy, w której zawarte są precyzyjne cele konkretnych zajęć wraz z wyszczególnieniem pomocy naukowych i rodzaju ćwiczeń, jakie będą przeprowadzane z podopiecznymi.

Zajęcia logorytmiczne mogą mieć zarówno cele krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Pierwsze z wymienionych mają na celu zapoznanie podopiecznych z określonymi zjawiskami czy zrealizowanie konkretnego ćwiczenia. Wśród celów długoterminowych znajdują się takie jak:

 • usprawnienie narządu mowy,
 • zwiększenie wyczucia świadomości położenia swojego ciała w odniesieniu do przestrzeni i otoczenia,
 • rozluźnianie i napinanie mięśni,
 • wykształcenie prawidłowego wykonywania określonych czynności ruchowych,
 • wyrobienie orientacji przestrzennej i pamięci ruchowej.

Wiele z zajęć logorymicznych warto też wprowadzać do codziennych aktywności osób niemających problemów tego typu w celu utrwalenia wypracowanych umiejętności. Wiedza z zakresu logorytmiki jest przydatna dla wszystkich osób zajmujących się pracą z dziećmi. 

ZDOBĄDŹ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU LOGORYTMIKI ORAZ TWORZENIA PROFESJONALNYCH SCENARIUSZY. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU LOGORYTMIKI”!

Jak dobrać metody i ćwiczenia logorytmiczne do scenariusza zajęć?

Jednym z elementów niezbędnych w scenariuszu zajęć logorytmicznych jest wykaz metod oraz ćwiczeń, jakie wykorzystane i przeprowadzone zostaną w ramach określonego spotkania. Aby były one trafione i efektywne oraz umożliwiły osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych, muszą uwzględniać kilka istotnych aspektów.

Podczas wyboru metod oraz ćwiczeń do danych zajęć należy uwzględnić przede wszystkim cel zajęć, oraz to, co chcemy osiągnąć. Ważne jest również dobranie poszczególnych elementów do możliwości psychofizycznych podopiecznych, a także ich wieku czy tematyki przewodniej zajęć. Istotny jest również poziom trudności, który dopasowany będzie do już poczynionych postępów, jak i możliwości zrealizowania ćwiczeń. 

Materiały i pomoce dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć logorytmicznych

Aby zwiększyć zaangażowanie uczestników zajęć logorytmicznych oraz ich efektywność, warto uwzględnić w scenariuszu zajęć różnego rodzaju pomoce naukowe, materiały i przedmioty dydaktyczne. Można użyć tu klocków, instrumentów muzycznych, woreczków gimnastycznych czy piłek.

scenariusz-zajec-logopedycznych

Obecnie wykorzystać można także różnego rodzaju programy multimedialne, które umożliwiają naukę i rozpoznawanie głosek za pomocą zabawy i muzyki. Warto wykorzystać także specjalne tabliczki do tworzenia grafoszlaczków, które poprawiają zdolności motoryczne, precyzję ruchów, a także bywają przydatne w rozpoznawaniu poszczególnych liter czy cyfr. 

Scenariusz zajęć logorytmicznych a metody i techniki stosowane podczas zajęć

Scenariusz zajęć logorytmicznych, który zaciekawi podopiecznych, a jednocześnie zwiększy szanse na efektywne robienie postępów, powinien zawierać metody i techniki skupiające się nie tylko na nauce, ale również połączeniu edukacji i rozwoju umiejętności z zabawą i pobudzaniem różnych zmysłów jednocześnie. Dlatego warto podczas zajęć wykorzystać różnego rodzaju gry językowe, ćwiczenia artykulacyjne oparte na tekstach dopasowanych do wieku uczestników zajęć, a także ciekawe ćwiczenia oddechowe.

Dobrym pomysłem jest również rysowanie, kolorowanie czy naśladowanie odgłosów. Ciekawą propozycją może być zabawa w nadmuchiwanie balonika i wolne wypuszczanie powietrza czy zabawa w ciuchcię z uwzględnieniem odgłosów lokomotywy i różnego tempa jazdy pociągu.

scenariusz-zajęc-logopedycznych

Scenariusz zajęć logorytmicznych krok po kroku

Scenariusz zajęć logorytmicznych powinien zawierać takie elementy jak:

 • dane osoby lub grupy, w której przeprowadzane są zajęcia,
 • diagnoza logopedyczna,
 • etap terapii,
 • metody zastosowane w zajęciach,
 • pomoce naukowe,
 • cele,
 • ćwiczenia i zadania,
 • podsumowanie.

Aby poznać tajniki prowadzenia efektywnych zajęć z zakresu logorytmiki i tworzyć scenariusze zajęć logopedycznych, warto wybrać ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu logorytmiki” dostępny na platformie dydaktycznej ePedgaog.edu.pl. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Absolwent po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.