Strona główna Blog Strona 3
zaburzenie integracji sensorycznej

Zaburzenia SI a choroby towarzyszące

Zapoznanie się z symptomami zaburzeń integracji sensorycznej, a także ich chorobami towarzyszącymi, pozwalają odpowiednio wcześnie dostrzec ich objawy u dzieci. Oczywiście w celu diagnozy integracji sensorycznej należy udać się do terapeuty specjalizującego się tego...

Motoryka mała – jak poprawić jej stan u trzylatków?

Już od najmłodszych lat dziecka warto zadbać o to, by wspierać jego prawidłowy rozwój w sposób holistyczny, co przekłada się na jego prawidłowe funkcjonowanie w przyszłości. Jednym ze sposobów pracy nad maluchem jest jego...
asystent nauczyciela przedszkola

Ścieżka kariery asystenta nauczyciela przedszkola

Praca jako pomoc przedszkolna może stanowić początek ścieżki kariery w placówkach oświatowych. Jedną z korzyści zatrudnienia się na tym stanowisku jest zdobywanie wiedzy w praktyce od osób, które w większym zakresie zajmują się edukacją...
szkoła integracyjna

Edukacja włączająca po kursie oligofrenopedagogiki

Nauczyciel, który zajmuje się edukacją włączającą, musi mieć odpowiednie kompetencje umożliwiające pracę z każdym typem ucznia. W związku z tym powinien on znać różnorodne metody edukacyjne, narzędzia dydaktyczne, a także posiadać informacje z zakresu...
praca w przedszkolu

Jak wczesne wspomaganie rozwoju wygląda w przedszkolu?

Współcześnie osoby pracujące w przedszkolu, które decydują się na różnego typu dokształcanie, np. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), mają możliwość wyboru pomiędzy kursami prowadzonymi w sposób tradycyjny a online. Szczególnie w przypadku, gdy...
kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w przedszkolu

Opiekun przedszkolny i jego ścieżka kariery

Rozwój dziecka w dużej mierze zależy od sprawowanej nad nim opieki, a także sposobu organizowania jego czasu. W związku z tym opiekunowie przedszkolni powinni nabyć wszechstronną wiedzę potrzebą do prawidłowego wykonywania powierzonych im obowiązków....
praca w bibliotece

Jak praca w bibliotece może wpłynąć na doświadczenie zawodowe?

Nauczyciel-bibliotekarz zajmuje się nie tylko odbieraniem i wydawaniem książek, jak mogłoby się wydawać. Praca w bibliotece wymaga wykonywania różnorodnych zadań, w zależności od umiejętności zatrudnionego pracownika. W dalszej części artykułu odpowiemy na...
zarobki nauczycieli

Co w 2023 roku ma wpływ na zarobki nauczycieli?

Zwiększenie zarobków nauczycieli to jeden z postulatów, który od lat powtarza się podczas strajków pracowników oświaty. Strajkujący uważają, iż ich pensja jest zbyt niska w stosunku do nałożonych na nich wymagań, które wynikają m.in....
praktyki pedagogiczne

Kiedy mogę rozpocząć Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli?

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli online to nie tylko nauka przed komputerem, jak mogłoby się niektórym wydawać. Decydując się na kształcenie zdalne, można spotkać się z wymogiem odbywania praktyk zawodowych, co pozwala na sprawdzenie się...
nauczyciel wspomagający w przedszkolu

Czego nie może robić nauczyciel wspomagający w przedszkolu?

Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowi ważny element funkcjonowania oświaty. Umożliwia on zwiększanie poziomu osiągnięć dzieci z niepełnosprawnościami, a także wyrównywanie ich szans edukacyjno-wychowawczych. W związku z tym na stanowisku nauczyciela wspomagającego praca...

Najpopularniejsze wpisy