Strona główna Blog Strona 3
Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno kompensacyjne

Czy terapia pedagogiczna to to samo co zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Z rekomendacją rozpoczęcia terapii pedagogicznej lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych spotyka się duża grupa uczniów i ich rodziców, którzy zostają skierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki nim możliwe jest wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawa zdolności motorycznych czy stymulacja...
terapeuta pedagogiczny

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – kto może je prowadzić?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne powinny być prowadzone zgodnie z potrzebami uczniów. Dlatego też warto ustalić, jaki jest cel tych zajęć, np. wyrównywanie braków w umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych lub barier emocjonalnych itd. Wymagają one specjalistycznej...
metody nauczania języków obcych

Metody nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języka obcego stanowi bardzo szeroki temat ze względu na to, że obejmuje swym zakresem techniki, środki, podejście i kompetencje nauczyciela. Współcześnie nauka drugiego języka przestaje być traktowana jako dodatkowa i mile widziana...
kurs kwalifikacyjny

Kurs kwalifikacyjny a studia podyplomowe

Kontynuowanie kształcenia, doszkalanie i ogólnie pojęty rozwój są wartościami cenionymi we współczesnym świecie. Dlatego też warto decydować się na dalsze podnoszenie kwalifikacji niezależnie od tego, czy będzie to odbywało się na studiach podyplomowych, czy...
Terapia pedagogiczna

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – co to jest?

System oświaty ma za zadanie realizować kształcenie zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, a także zapewnić możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. Współcześnie dba się o to, aby osoby ze specjalnymi...
nauka języka angielskiego

Jak zostać nauczycielem angielskiego bez studiów?

Zadaniem nauczyciela angielskiego w różnego typu placówkach oświatowych jest prowadzenie kształcenia języka w obcego, dbając o to, by uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy i odpowiadający zakresowi podstawy programowej. Wymaga to od...
kurs dla nauczyciela angielskiego

Jak zostać nauczycielem języka angielskiego?

Nauczyciel musi wykonywać powierzone mu zadania zgodnie z funkcją: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest on odpowiedzialny nie tylko za kształcenie uczniów, ale także za zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć przez szkołę. Ponadto...
nauka języka obcego

Innowacje w nauczaniu języków obcych

O innowacjach mówimy w kontekście wprowadzenia czegoś nowego do użytku. We współczesnym świecie dynamiczne zmiany można zaobserwować w rozwoju nowych technologii, które wykorzystywane są coraz szerzej w różnego typu działaniach, w tym do nauczania...
kurs dla nauczyciela angielskiego

Jak zostać nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej?

Współcześnie nauka języka angielskiego wprowadzana jest już od najmłodszych lat, co przekłada się na to, że w większości przedszkoli organizowane są zajęcia z języka obcego i kontynuowane na dalszych etapach edukacji. Jednak efektywne nauczanie...
terapia behawioralna

Kto może prowadzić terapię behawioralną?

Praca nad zachowaniem osób, szczególnie tych mierzących się z różnego rodzaju zaburzeniami (np. ze spektrum autyzmu), wymaga odpowiednich działań. Pomoc w rewalidacji można uzyskać podczas terapii behawioralnej. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania:...