Strona główna Blog Strona 3
Surdopedagogika

Co to jest surdopedagogika?

Surdopedagogika, podobnie jak tyflopedagogika, jest jednym z działów pedagogiki specjalnej. Zajmuje się rehabilitacją i edukacją osób z niepełnosprawnością słuchu, pomagając im odnaleźć się w otaczającym świecie. Co jeszcze wchodzi w zakres pracy surdopedagoga? Surdopedagog - kompetencje Z definicji,...
Instruktor praktycznej nauki zawodu

Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu?

W przeciągu ostatnich lat można było odczuć na rynku pracy deficyt specjalistów, głównie w obszarze usługowym. Aby temu przeciwdziałać, zwiększono ilość szkół zawodowych i branżowych - tym samym wzrosło zapotrzebowanie na nauczycieli i instruktorów...
Asystent nauczyciela przedszkola

Co robi asystent nauczyciela przedszkola?

Praca z dziećmi to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Jeżeli jednak interesuje Cię podjęcie pracy jako asystent nauczyciela przedszkola przeczytaj, czym dokładnie się zajmuje i jak zostać pomocą przedszkolanki.  Asystent nauczyciela przedszkola - zadania Praca na tym stanowisku...
Integracja sensoryczna

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna (SI) to proces prawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców przez zmysły i układ nerwowy. Jego kształtowanie zaczyna się już w łonie matki i intensywnie rozwija podczas pierwszych lat życia. Czasami jednak rozwój ten nie...
Tyflopedagogika

Co to jest tyflopedagogika?

Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej. Zajmuje się rehabilitacją i edukacją osób z niepełnosprawnością wzroku, pomagając im odnaleźć się w otaczającym świecie. Co jeszcze wchodzi w zakres pracy tyflopedagoga? Tyflopedagog - kompetencje Z definicji, tyflopedagog (z gr. typhlos –...
pomoc nauczyciela w przedszkolu

Kto może być pomocą nauczyciela przedszkola?

Jeżeli uwielbiasz dzieci i chcesz brać udział w codziennym procesie ich wychowania i edukacji, praca jako asystent nauczyciela przedszkola może być świetnym wyborem. Dzięki niemu można realizować się zawodowo w wymarzonym obszarze i zdobywać...
kurs pedagogiczny

Co daje, ile trwa i ile kosztuje kurs pedagogiczny?

Aby skutecznie nauczać, a także sprawować opiekę w instytucjach oświatowych, niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne. Nie zawsze jednak jest możliwe zdobycie takich uprawnień podczas studiów; czasami chcemy również zdobyć nowe lub poszerzyć już posiadane kompetencje....
socjoterapia

Co to jest socjoterapia?

Socjoterapia jako rodzaj terapii zajęciowej jest doskonałą formą zajęć terapeutycznych, dzięki którym można kształtować i utrwalać zdrowe relacje w społeczności chorego, jednocześnie eliminując zachowania społecznie nieakceptowalne. Terapia poprzedzona jest diagnozą, dzięki której można zaplanować...
terapia pedagogiczna

Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to rodzaj terapii skierowany głównie do dzieci, które wykazują różnego rodzaju trudności w uczeniu się. Obejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie w nauce, rozwoju oraz przystosowaniu do społeczeństwa. Terapia pedagogiczna -...
kurs oligofrenopedagogika

Jakie uprawnienia daje kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika?

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki, zajmujący się nauczaniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aby móc pracować jako pedagog z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, niezbędne jest nabycie odpowiednich kwalifikacji. Jak jednak je zdobyć? Kurs kwalifikacyjny - dla kogo? Osoby...

Najpopularniejsze wpisy