Strona główna Blog Strona 2
Kurs na bibliotekarza

Praca w bibliotece – jakie wykształcenie trzeba zdobyć?

Zadaniem bibliotekarza jest zarządzanie instytucją, która musi zapewnić czytelnikom dostęp do wiedzy i kultury, które zostały utrwalone w literaturze czy na różnego rodzaju nośnikach, dostępnych w zbiorach bibliotecznych. Jednak praca w bibliotece to nie tylko...

Instruktor praktycznej nauki zawodu i jego obowiązki

Zajęcia praktyczne przygotowujące do zawodu organizuje pracodawca w swoim zakładzie pracy. Są one przeznaczone dla uczniów szkół branżowych, techników czy słuchaczy szkoły policealnej. Jednak żeby je prowadzić, niezbędne są specjalne uprawnienia. Instruktor praktycznej nauki zawodu...
Praca jako nauczyciel - kurs

Praca jako nauczyciel – dopiero po studiach podyplomowych?

Nauczanie dzieci i młodzieży często wiąże się z tzw. powołaniem - niektórzy odkrywają w sobie dosyć wcześnie chęć przekazywania wiedzy innym i wybierają studia, które ich do tego przygotują. Często jednak absolwenci innych kierunków...
Jak wygląda praca w przedszkolu?

Jak wygląda praca w przedszkolu?

Praca z dziećmi jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i wymagającym, dającym jednak bardzo dużo satysfakcji. Osoby, które uwielbiają małe dzieci i chcą brać czynny udział w ich rozwoju, mogą podjąć się pracy w przedszkolu. Jak...
Zaburzenia integracji sensorycznej

Skąd się biorą zaburzenia integracji sensorycznej?

Integracja sensoryczna (SI) to proces prawidłowego odbierania i przetwarzania bodźców przez zmysły oraz układ nerwowy. Odbywa się poza świadomością, a jego kształtowanie zaczyna się już w czasie ciąży i intensywnie rozwija podczas pierwszych lat życia. Czasami...
Motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji

Jak motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji?

Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej to świetna inwestycja, na której skorzystają nie tylko pedagodzy. Korzysta również cała szkoła - wartość placówki wzrasta, a uczniowie są doskonale przygotowani pod względem edukacyjnym i wychowawczym.  W jaki sposób zachęcić...
Wczesne wspomaganie rozwoju

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Pierwsze lata życia są dla dziecka niezwykle istotne dla jego dalszego rozwoju, dlatego tak ważne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami może być konieczne dodatkowe wsparcie, które pomoże w pokonywaniu...
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Czym zajmuje się pedagogika opiekuńczo-wychowawcza?

Pedagodzy opiekuńczo-wychowawczy wspierają dzieci i młodzież w procesie rozwoju psychospołecznego; często zakres ich pracy dotyczy również osób dorosłych, starszych czy niesamodzielnych. Na czym dokładnie polegają te działania? Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - co to jest? Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą definiuje...
Zarządzanie oświatą

Kto musi mieć ukończone zarządzanie oświatą?

Zarządzanie, zarówno różnego rodzaju placówkami, jak i ich zasobami ludzkimi, wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Osoby, które chcą podjąć się funkcji zarządczej, powinny posiadać gruntowne przygotowanie, aby sprawnie organizować wszelkiego rodzaju działania, mające wpływ...
Najszybszy kurs pedagogiczny

Jak wybrać najszybszy kurs pedagogiczny?

Aby móc pracować jako nauczyciel, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Zdobycie takich kwalifikacji wiąże się z podjęciem dalszego kształcenia, co wymaga czasu. Nie zawsze jednak mamy go zbyt dużo - co wtedy możemy zrobić? Kurs...

Najpopularniejsze wpisy