Strona główna Blog Strona 2
surdopedagogika

Metody surdopedagogiczne: język migowy, fonogesty i daktylografia

Komunikowanie się stanowi jedną z potrzeb społecznych człowieka, pozwalających na m.in. przekazywanie informacji, czy też podtrzymanie relacji. W związku z tym przez lata specjaliści opracowali różnorodne metody kształtowania mowy wykorzystywane u osób z zaburzeniami...
pedagogika opiekuńczo wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: nowooczesne podejście do edukacji specjalnej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze są instytucjonalną formą opieki udzielanej dziecku lub młodzieży z trudnościami wymagającej połączenia działań interwencyjnych, socjalizacyjnych itd. W związku z tym osoby, które są zatrudniane w tych miejscach, powinny być odpowiednio przygotowane do...
Pedagogika specjalna lecznicza

Pedagogika lecznicza: kwalifikacje, umiejętności i rola pedagoga specjalnego

Pedagogika specjalna jest nauką o charakterze interdyscyplinarnym, której zadaniem jest podjęcie wczesnej interwencji i stymulacji, mających na celu wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością lub różnego rodzaju zaburzeniami. W dalszej części artykułu skupimy się...
oligofrenopedagogika z autyzmem i aspergerem

Przygotowanie do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmem

Dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu wymagają profesjonalnej opieki, aby jak najlepiej wspierać ich na ścieżce edukacyjno-wychowawczej. Dzięki temu wyrównywane są ich szanse na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Czy istnieje powiązanie oligofrenopedagogiki z...
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Rewalidacja niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim

Zadaniem nauczyciela jest planowanie i organizacja procesów edukacyjno-wychowawczych zgodnie z możliwościami uczniów w taki sposób, by mogli oni osiągać założone cele związane z wykształceniem. Jest to szczególnie ważne u osób, które mają określony znaczny,...
emerytura nauczycielska

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli – wstępny plan resortu edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi działania w celu godności zawodu nauczycieli i pracowników oświaty, a także zadbania o odpowiednie warunki pracy i płacy. W związku z tym w ostatnim czasie został podjęty temat wcześniejszych emerytur...
angielski w przedszkolu

Metodyka nauczania języka angielskiego w pracy z kilkulatkami

Aktualnie nie dziwi już nauczanie języka angielskiego w przedszkolu, które z upływem czasu traktowane jest coraz bardziej jako przedmiot podstawowy, a nie zajęcia dodatkowe. Wynika to z tego, że znajomość języków obcych we współczesnym...
pomoc przedszkolna

Asystent nauczyciela przedszkola a brak wykształcenia pedagogicznego

Czas edukacji przedszkolnej stanowi bardzo ważny etap w rozwoju dziecka, ponieważ jest to czas kiedy następuje stopniowe wdrażanie go w życie społeczne. Wtedy to uczy się funkcjonować poza rodziną, a także budować przynależność w...
SAZ

SAZ we współczesnym behawioryzmie

Stosowana analiza zachowania (SAZ) wykorzystywana w terapii behawioralnej jest jednym ze sposobów pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Może ona w znaczny sposób przyczynić się do poprawy jakości życia osób, które...
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Korzyści płynące z podjęcia pracy bibliotekarza

Praca związana z informacją naukową i bibliotekoznawstwem ma wiele zalet, które odnoszą się do sfery własnych korzyści, jak i społecznych, dlatego warto poświęcić uwagę temu zagadnieniu. W artykule tym wskażemy kilka najważniejszych z nich,...

Najpopularniejsze wpisy