Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Jak go przygotować?

155
jak-wyglada-scenariusz-zajec-korekcyjno-komepnsacyjnych

Edukacja specjalna jest niezwykle ważna w pomocy osobom z różnego rodzaju problemami rozwojowymi i opóźnieniami w stosunku do swoich rówieśników. Takim uczniom pomagają m.in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, czyli działania specjalistyczne mające na celu możliwie najpełniejsze wspomożenie rozwoju dziecka. Kluczowe jest w tym przypadku zarówno usprawnienie społeczne, jak i psychofizyczne ucznia. Aby dobrze przygotować się do przeprowadzenia takich czynności, warto przygotować scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Co warto wiedzieć na ten temat?

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych a potrzeby ucznia

Aby stworzyć odpowiedni scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, który umożliwi podopiecznym dokonywanie postępów rozwojowych, niezbędne jest dogłębne przeanalizowanie ich potrzeb edukacyjnych. Zrozumienie rodzaju trudności i bieżących problemów poszczególnych osób jest podstawą dla odpowiedniego sformułowania celów zajęć, a także dopasowania właściwych metod i form ćwiczeń i ich poziomu trudności.

Zrozumienie potrzeb uczniów w ogromnej mierze ułatwia też nawiązanie kontaktu z podopiecznymi i przeprowadzenie zajęć sposób bardziej zorganizowany, sprawniejszy i z większą szansą na dostrzeżenie pozytywnych rezultatów. Aby zajęcia korekcyjno-kompensacyjne były zaplanowane we właściwy sposób, muszą też uwzględniać poziom trudności zadań i możliwości poszczególnych uczniów. Zbyt trudne zadania mogą zniechęcić podopiecznych i znacznie trudniejsze będzie wyegzekwowanie próby podejścia do danej czynności w przyszłości.

Aby każdy scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych był kompletny i adekwatny do potrzeb uczniów, a w ogólnym rozrachunku umożliwiał dostrzeganie postępów wśród podopiecznych, warto też prowadzić szczegółowe obserwacje i rozmawiać z innymi nauczycielami. Dobrze jest przeprowadzić rozmowę także z rodzicami czy też zapoznać się z oceną psychologiczną ucznia.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE DO PLANOWANIA I PROWADZENIA ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH. WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU DIAGNOZY, REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ”!

Jak określić cele zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

Każdy pedagog chciałby, aby jego podopieczny możliwie jak najszybciej robił postępy po prowadzonych zajęciach. Jednak w rzeczywistości istotne jest, aby cel każdych zajęć był realny do osiągnięcia, uwzględniał poziom wiedzy i umiejętności, a także zdolności danej osoby. Cele zawarte w scenariuszu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powinny być mierzalne i skupione na konkretnych kompetencjach i umiejętnościach.

Przykładem jasno określonego i mierzalnego celu może być rozpoznawanie określonych kolorów, nauka liczenia, realizowania określonych schematów rytmicznych czy rozpoznawanie dźwięków. Podczas jednych zajęć warto skupić się na konkretnej, jednej umiejętności i w celu jej rozwoju dobrać kilka ciekawych zadań.

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – dobór metod i technik dydaktycznych

Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych można wykorzystać różnego rodzaju metody dydaktyczne. To m.in. zadania multisensoryczne, ćwiczenia praktyczne, zabawy integracyjne, działania z wykorzystaniem sztuki, muzyki czy tańca, a także gry dydaktyczne czy programy multimedialne. Ważne jest, aby dostosować poziom trudności poszczególnych zadań i szanse na zainteresowanie zadaniami do konkretnych osób i ich potrzeb.

scenariusz-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych

Warto też przygotowywać materiały dydaktyczne samodzielnie lub zachęcić podopiecznych do wspólnego przygotowywania takich pomocy, aby następnie wykorzystać je w kolejnym zadaniu. Takie praktyki korzystnie wpływają na procesy poznawcze, budzą zainteresowanie i chęć przyswajania nowo poznanych zjawisk.

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – struktura zajęć

Podczas przygotowywania scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych warto zachować odpowiednią strukturą i plan działań. Najpierw należy wprowadzić uczniów w tematykę zajęć i opowiedzieć o tym, co będzie robione. Następnie można przejść do głównej części i właściwych zadań oraz ćwiczeń praktycznych. Należy też pamiętać o podsumowaniu przeprowadzonych działań oraz zakończeniu zajęć.

scenariusz-zajec-korekcyjno-kompensacyjnych-jak wyglada

W scenariuszu należy jasno określić cele działań, oraz przewidzieć własne podsumowanie, oraz ocenę przebiegu ćwiczeń z uwzględnieniem poszczególnych uczestników. To kluczowe działanie w udoskonalaniu zajęć i dopasowywaniu terapii do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Aby rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne i kompleksowo poznać sposoby na przeprowadzanie skutecznych zajęć terapeutycznych, warto wybrać ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej” dostępny na platformie dydaktycznej ePedagog.edu.pl. Absolwent po ukończeniu wyżej wymienionego kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.