Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Cena: 1299.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1299.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.


Kurs przeznaczony jest dla:

- nauczycieli i wychowawców zatrudnionych (bądź chcących podjąć zatrudnienie) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie;

- pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Zadaniem kursu jest wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:

- pedagogiki specjalnej;

- oligofrenopedagogiki;

- podstaw psychologicznych rewalidacji;

- metodyki nauczania i wychowania niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębokim;

- metodyki wychowania w internacie;

- rewalidacji indywidualnej.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

 

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji:kontakt@epedagog.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

 

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Program kursu - pobierz