Praca w bibliotece – jakie wykształcenie trzeba zdobyć?

2883
Kurs na bibliotekarza

Zadaniem bibliotekarza jest zarządzanie instytucją, która musi zapewnić czytelnikom dostęp do wiedzy i kultury, które zostały utrwalone w literaturze czy na różnego rodzaju nośnikach, dostępnych w zbiorach bibliotecznych. Jednak praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek.

Kurz i mole? Nie ma mowy!

Wielu osobom zawód bibliotekarza wydaje się zajęciem nudnym i monotonnym – może to wynikać z tego, że dla przeciętnego użytkownika biblioteki kontakt z jej pracownikami ogranicza się do wypożyczenia potrzebnej książki. Jednak bibliotekarze mają mnóstwo innych zajęć, dzięki którym potrafią wciągnąć się w tę pracę bez reszty. 

Przede wszystkim – bibliotekarz, aby wydać odpowiednią pozycję, musi wiedzieć, czy jest na stanie biblioteki, a jeśli tak – to gdzie się aktualnie znajduje. To do jego obowiązków należy gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych; podobnie jak ewentualna utylizacja tych materiałów, jeśli nie będą już nadawały się do użytkowania. Do zajęć bibliotekarza można wliczyć:

 • gromadzenie zbioru biblioteki – zakup, pozyskiwanie ze zbiórek, darów lub innych źródeł materiałów do udostępniania – książek, magazynów, grafik, multimediów;
 • opracowywanie – opisanie, katalogowanie i wpisanie w rejestry (programy) materiałów, nadanie im kategorii i sygnatur;
 • wypożyczanie zgromadzonych materiałów i prowadzenie ewidencji;
 • udzielanie informacji i pomocy w poszukiwaniu odpowiednich pozycji, doradzanie zainteresowanym czytelnikom w wyborze ciekawych pozycji;
 • promowanie czytelnictwa i kultury poprzez organizację różnorodnych wydarzeń. takich jak: spotkania autorskie, wieczorki poetyckie i inne spotkania kulturalne;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność biblioteczną;

Zajęć jak widać jest sporo, i na pewno nie są nudne – szczególnie dla osób, które fascynują się literaturą, mają dużą wiedzę na jej temat i chętnie się nią dzielą.

Jak zostać bibliotekarzem?

Osoby pasjonujące się książkami często marzą o pracy w bibliotece. Jednak sama pasja nie wystarczy – ważne są tu również zdolności komunikacyjne i organizacyjne, kultura osobista i dokładność. Przy organizacji różnych zajęć dla czytelników – również dzieci, przydaje się także kreatywność. Najważniejsze jednak jest odpowiednie wykształcenie – praca w bibliotece wymaga specjalistycznej wiedzy, którą trzeba uzyskać do podjęcia tego stanowiska. 

Kiedyś do pracy w bibliotekach niezbędne były studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo; obecnie można trochę skrócić tę drogę i wybrać np. kurs na bibliotekarza. Jednym z takich szkoleń jest kurs bibliotekarski – kwalifikacyjny kurs z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – w formie online

Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Tematy poruszane podczas kursu

Podczas zajęć przyszli bibliotekarze mogą zapoznać się z informacjami z zakresu między innymi:

 • podstawy prawne funkcjonowania biblioteki,
 • zarządzanie i promocja,
 • organizacja i zarządzanie zbiorami,
 • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów,
 • metodyka pracy z czytelnikiem, metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza,
 • biblioterapia.

Kursanci uzyskują wartościową wiedzę na temat pisma, czytelnictwa, czy archiwizacji. Mają również możliwość do zapoznania się z biografią i historią książek, poznają również zagadnienia z zakresu informacji naukowej, dzięki czemu mogą sprawnie poruszać się w przestrzeni bibliotekarskiej i trafnie rekomendować pozycje czytelnicze.

Po ukończeniu kursu bibliotekarz otrzymuje dokument poświadczający zdobyte kwalifikacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, co umożliwia im zdobycie pracy w różnego rodzaju bibliotekach. Osoby, które posiadają dodatkowo przygotowanie pedagogiczne, mogą również pracować w bibliotekach szkolnych, jako nauczyciel bibliotekarz.

książka