Praca w bibliotece. Wymagania formalne i pożądane predyspozycje

9026
praca w bibliotece wymagania

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Praca w bibliotece. Wymagania formalne i pożądane predyspozycje

Zadaniem bibliotekarza jest zarządzanie instytucją, która musi zapewnić czytelnikom dostęp do wiedzy i kultury, które zostały utrwalone w literaturze czy na różnego rodzaju nośnikach, dostępnych w zbiorach bibliotecznych. Jednak praca w bibliotece to nie tylko wypożyczanie książek. Jak zostać bibliotekarzem i co należy do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku? Sprawdź i dowiedz się, czy możliwa jest praca bibliotekarza bez wykształcenia kierunkowego zdobytego podczas wieloletnich studiów.

Co należy do obowiązków bibliotekarza?

Wielu osobom zawód bibliotekarza wydaje się zajęciem nudnym i monotonnym – może to wynikać z tego, że dla przeciętnego użytkownika biblioteki kontakt z jej pracownikami ogranicza się do wypożyczenia potrzebnej książki. Jednak bibliotekarze mają mnóstwo innych zajęć, dzięki którym potrafią wciągnąć się w tę pracę bez reszty. 

Przede wszystkim, bibliotekarz, aby wydać odpowiednią pozycję, musi wiedzieć, czy jest na stanie biblioteki, a jeśli tak – to gdzie się aktualnie znajduje. To do jego obowiązków należy gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych, podobnie jak ewentualna utylizacja tych materiałów, jeśli nie będą już nadawały się do użytkowania. Do zajęć bibliotekarza można wliczyć:

 • gromadzenie zbioru biblioteki – zakup, pozyskiwanie ze zbiórek, darów lub innych źródeł materiałów do udostępniania – książek, magazynów, grafik, multimediów,
 • opracowywanie – opisanie, katalogowanie i wpisanie w rejestry (programy) materiałów, nadanie im kategorii i sygnatur,
 • wypożyczanie zgromadzonych materiałów i prowadzenie ewidencji,
 • udzielanie informacji i pomocy w poszukiwaniu odpowiednich pozycji, doradzanie zainteresowanym czytelnikom w wyborze ciekawych pozycji,
 • promowanie czytelnictwa i kultury poprzez organizację różnorodnych wydarzeń,  takich jak spotkania autorskie, wieczorki poetyckie i inne spotkania kulturalne,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność biblioteczną.

Zajęć jest sporo i na pewno nie są nudne, szczególnie dla osób, które fascynują się literaturą, mają dużą wiedzę na jej temat i chętnie się nią dzielą. Umiejętność wykonywania powyższych zadań to jednak nie jedyne kwestie, jakich wymaga się od kandydatów zainteresowanych takim zajęciem jak praca w bibliotece. Wymagania dotyczą również określonych predyspozycji do wykonywania tego zawodu.

ZDOBĄDŹ NIEZBĘDNE I KOMPLEKSOWE KWALIFIKACJE DO PRACY W BIBLIOTECE, WYBIERAJĄC „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ”!

Praca w bibliotece – wymagania i predyspozycje

Osoby pasjonujące się książkami często marzą o pracy w bibliotece. Jednak sama pasja i zdobycie kwalifikacji nie wystarczą. Ważne są tu również zdolności komunikacyjne i organizacyjne, kultura osobista i dokładność. Przy organizacji różnych zajęć dla czytelników – również dzieci, przydaje się także kreatywność i umiejętność prowadzenia zajęć animacyjnych.

Dość powszechny jest też stereotyp, że pracownik biblioteki to osoba spokojna, cicha i niczym niewyróżniająca się z tłumu. Tymczasem coraz częściej można przekonać się, że jest dokładnie odwrotnie. Osoby pracujące w bibliotekach powinny jak najbardziej posiadać mnóstwo energii i umiejętność zainteresowania odwiedzających rozmową czy posiadanymi zbiorami. Bibliotekarze poza obszerną wiedzą z literatury powinni również na bieżąco aktualizować swoją wiedzę na temat wydarzeń związanych z literaturą, jak i pojawiającymi się nowościami. Często to właśnie od tych osób czytelnik chce pozyskać wiedzę lub zdanie na określony temat.

Warto pamiętać, że nie bez znaczenia w odpowiedzi na pytanie, jak zostać bibliotekarzem, jest również świadomość specyfiki działania różnego rodzaju bibliotek. Nieco innych kompetencji i umiejętności miękkich będzie wymagał pracodawca od kandydata do pracy w bibliotece szkolnej, niż rekrutujący na takie stanowisko w bibliotece akademickiej.

praca w bibliotece bez wykształcenia

Najważniejsze jednak jest odpowiednie wykształcenie. Praca w bibliotece wymaga specjalistycznej wiedzy, którą trzeba uzyskać do podjęcia tego stanowiska. 

Jak zostać bibliotekarzem?

Osoby pasjonujące się książkami często marzą o pracy w bibliotece. Jednak sama pasja nie wystarczy – ważne są tu również zdolności komunikacyjne i organizacyjne, kultura osobista i dokładność. Przy organizacji różnych zajęć dla czytelników – również dzieci, przydaje się także kreatywność. Najważniejsze jednak jest odpowiednie wykształcenie – praca w bibliotece wymaga specjalistycznej wiedzy, którą trzeba uzyskać do podjęcia tego stanowiska. 

Kiedyś do pracy w bibliotekach niezbędne były studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo. Obecnie można tę drogę skrócić i wybrać ,,Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, który można zrealizować na platformie dydaktycznej ePedagog.edu.pl. To propozycja dla osób, które chcą pracować na stanowisku bibliotekarz lub nauczyciel-bibliotekarz. Kurs dedykowany jest nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświaty, jak i tym, którzy pracują jako nauczyciele poza systemem oświaty.

Chociaż oferta skierowana jest do absolwentów studiów, w przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego istnieje możliwość przystąpienia do kursu na szczególnych zasadach. Kurs kończy się egzaminem. Absolwent otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Istnieje możliwość dofinansowania kursu z Urzędu Pracy. Ponadto uczestnik kursu otrzymuje zniżkę na realizację kolejnego kursu. To doskonała okazja do poszerzania swojej wiedzy, możliwości zawodowych i posiadanych umiejętności.

Tematy poruszane podczas kursu

Podczas zajęć przyszli bibliotekarze mogą zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak:

 • podstawy prawne funkcjonowania biblioteki;
 • zarządzanie i promocja;
 • organizacja i zarządzanie zbiorami;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów;
 • metodyka pracy z czytelnikiem;
 • metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza;
 • biblioterapia.

praca w bibliotece bez wykształcenia

Kursanci uzyskują wartościową wiedzę na temat pisma, czytelnictwa czy archiwizacji. Mają również możliwość zapoznania się z biografią i historią książek, poznają zagadnienia z zakresu informacji naukowej, dzięki czemu mogą sprawnie poruszać się w przestrzeni bibliotekarskiej i trafnie rekomendować pozycje czytelnicze.

Dzięki dokumentom poświadczającym zdobyte kwalifikacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, możliwe jest zdobycie pracy w różnego rodzaju bibliotekach. Osoby, które posiadają dodatkowo przygotowanie pedagogiczne, mogą również pracować w bibliotekach szkolnych jako nauczyciel bibliotekarz.