Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli (270 godzin teorii + 150 godzin praktyki)

Cena: 3199.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 3199.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli (270 godzin teorii + 150 godzin praktyki)".

Nauka trwa 270 godzin + 150 godzin praktyk zawodowych i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności oraz pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do podjęcia pracy w szkole.
 

Kurs przeznaczony jest dla:
- absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego, lub
- osób zatrudnionych w placówkach systemu oświaty, lub
- kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego, lub
- innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.
 

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz zapoznanie z istotnymi wymogami reformy systemu edukacji.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego Instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Kursant może zostać zwolniony z obowiązku realizacji praktyk na podstawie skanu oświadczenia. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz