Praca jako nauczyciel – dopiero po studiach podyplomowych?

3280
kurs pedagogiczny

Zaktualizowano dnia 9 stycznia 2024

Nauczanie dzieci i młodzieży często wiąże się z powołaniem – niektórzy odkrywają w sobie dosyć wcześnie chęć do przekazywania wiedzy innym i wybierają studia, które ich do tego przygotują. Często jednak absolwenci innych kierunków bądź pasjonaci w swoich zawodach również chcieliby rozpocząć pracę jako nauczyciel – czy jest to możliwe? Tak! Na pytanie „Jak zostać nauczycielem?” odpowiedź znajdziesz poniżej!

Przygotowanie pedagogiczne to podstawa

Oprócz znajomości przedmiotu, którego pragnie nauczać przyszły nauczyciel, musi posiadać umiejętności, które pozwolą na efektywne przekazywanie wiedzy – m.in. właśnie te zagadnienia są poruszane na specjalizacji nauczycielskiej podczas studiowania wybranego kierunku np. polonistyki czy matematyki. Jednakże brak posiadania takiej specjalizacji czy studiów kierunkowych nie zamyka drogi do kształtowania przyszłych pokoleń – możliwe jest zdobycie kwalifikacji w inny sposób!

kurs pedagogiczny

Wystarczy do tego odpowiedni kurs kwalifikacyjny do nauczania przedmiotu czy studia podyplomowe, tytuł magistra (w większości przypadków) oraz przygotowanie pedagogiczne. Kurs pedagogiczny, nazywany przygotowaniem pedagogicznym zrealizujesz na naszej platformie. Po zdaniu egzaminów nabędziesz uprawnienia pedagogiczne, a także otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN – będzie to pierwszy krok do realizacji Twoich marzeń! Na platformie znajdziesz również kursy kwalifikacyjne dla osób, które chcą uczyć wybranych przedmiotów np. języków obcych czy praktycznej lub teoretycznej nauki zawodu.

JEŻELI CHCESZ poszerzyć wiedzę, PIERWSZYM KROKIEM DO SPEŁNIENIA TWOICH MARZEŃ MOŻE BYĆ „KURS kwalifikacyjny PEDAGOGICZNY dla nauczycieli”. NIE PRZEGAP SZANSY NA ROZWÓJ!

Kurs pedagogiczny – dla kogo będzie odpowiedni?

Przygotowanie pedagogiczne jest wymagane nie tylko w przypadku nauczycieli, ale także pedagogów szkolnych i psychologów, pracujących w szkole czy nauczycieli zatrudnionych w celu sprawowania opieki nad dziećmi na świetlicy. Do tej grupy zaliczają się również te osoby, które pragną zostać instruktorami teoretycznej nauki zawodu oraz przyjmujące do swojej firmy uczniów na praktyki zawodowe.

Kurs pedagogiczny online – czego dotyczy?

Cechy przydatne w pracy nauczycielskiej, takie jak umiejętność nawiązania kontaktu, empatia czy odporność na stres muszą iść w parze z umiejętnym przekazywaniem wiedzy. Podczas przygotowania pedagogicznego poruszane są m.in. takie zagadnienia jak:

  •     metodyka nauczania rozmaitych przedmiotów i planowanie pracy dydaktycznej;
  •     marginalizacja uczniów, niepełnosprawność i wykluczenie;
  •     różnice między kształceniem a nauczaniem i wychowaniem;
  •     emisja głosu wraz z warsztatem autoprezentacyjnym.

Jak zostać nauczycielem po innych studiach?

Czy po studiach podyplomowych można uczyć w szkole? Tak, jednak kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole to nie tylko przygotowanie pedagogiczne! Potrzebny będzie także odpowiedni kurs kwalifikacyjny, albo:

  •     studia z obszaru danej dyscypliny;
  •     studia z innej dziedziny, na których poruszano zagadnienia, których nauczyciel ma nauczać;
  •     studia z zupełnie innej dziedziny oraz dodatkowo studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu.

kurs pedagogiczny

Poza kilkoma drobnymi wyjątkami (np. nauczyciele przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu, religii, języka regionalnego) konieczne jest ukończenie studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Czy po kursie pedagogicznym można uczyć w szkole? Po samym kursie nie ma takiej możliwości, jednak po spełnieniu kilku innych drobnych wymagań, nie ma ku temu żadnych przeszkód. A może chciałbyś ukończyć kurs pedagogiczny bez studiów tylko dla siebie w celu poszerzenia swoich kompetencji? Z nami jest to możliwe! Zgłoś się jednak przed zapisem do naszych ekspertów.