Zawód asystenta nauczyciela w przedszkolu – teoria i praktyka

1235
asystent nauczyciela w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 24 sierpnia 2023

Zdarza się, że rzeczywistość przedszkolna różni się od oczekiwań osób szukających zatrudnienia w tych placówkach oświatowych. Wynika to z tego, że każde dziecko może wykazywać zupełnie odmienne zachowania oraz potrzeby. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie osób zatrudnionych w przedszkolu. W tym artykule skupimy się na omówieniu obowiązków oraz umiejętności asystenta nauczyciela przedszkola w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Dodatkowo omówimy kurs, który kompleksowo pozwoli przygotować się do pracy w przedszkolu.

Asystent nauczyciela przedszkola – praca w teorii i praktyce

W teorii praca asystenta nauczyciela przedszkola polega na udzielaniu pomocy nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych. Oczywiście jest to zgodne z prawdą, ale co to oznacza w praktyce? Najlepiej przedstawić to, wymieniając zadania osoby na tym stanowisku:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi;
 • pomoc w organizacji zajęć rozwojowych;
 • wspieranie nauczyciela w działaniach edukacyjnych;
 • dbanie o bezpieczeństwo przedszkolaków;
 • uczestniczenie w wycieczkach;
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

asystent nauczycielkiWarto rozwinąć ostatni z wymienionych punktów – mianowicie nie jest niczym dziwnym, że dzieci nie są w stanie wykonać samodzielnie wielu czynności. Praktyka przedszkolna zatem wskazuje, że asystent nauczyciela przedszkola pomaga dzieciom w:

 • spożywaniu posiłków;
 • przebieraniu się dzieci w szatni; 
 • dbaniu o higienę osobistą;
 • uczestniczeniu w leżakowaniu.

Co więcej, zdarza się również tak, że w przedszkolu zdarzają się różnego rodzaju wypadki, np. skaleczenie, upadek z wysokości. Wtedy to osoba na tym stanowisku musi wykazać się w praktyce umiejętnością oceny zagrożenia zdrowia oraz życia, a także szybkiego reagowania.

Zdobądź wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w przedszkolu na “Kursie Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola”

Umiejętności asystenta nauczyciela przedszkola 

Asystent nauczyciela przedszkola musi nabyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania czynności opiekuńczo-wychowawczych oraz ścisłej współpracy z nauczycielem grupy przedszkolnej. Poniżej omówimy kilka z nich i wskażemy, z jakimi praktycznymi działaniami są one związane.

Pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych odnosi się do umiejętności:

 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych;
 • rozpoznawania potrzeb dziecka oraz reagowania na nie;
 • respektowania strefy komfortu i praw dziecka.

Sprawowanie opieki podczas zajęć i wycieczek wymaga kompetencji w zakresie:

 • przestrzegania zasad i przepisów BHP;
 • dostrzegania potencjalnych zagrożeń i reagowania na nie;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

baner: asystent nauczyciela

Jako ostatni przykład możemy wskazać pomoc nauczycielowi w realizacji zajęć, co związane jest z umiejętnościami, takimi jak:

 • współpracowanie z nauczycielem w zakresie realizacji założonego planu działania;
 • opracowywanie planów i harmonogramów zajęć;
 • wypełnianie celów procesu wychowawczo-dydaktycznego.

Kurs asystenta nauczyciela przedszkola jako sposób nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych

Kurs asystenta nauczyciela przedszkola ma na celu wyposażenia uczestników w wiedzę potrzebną do sprawowania prawidłowej opieki nad dziećmi, a także umiejętności pozwalające wykonywać różnorodne obowiązki zawodowe. Takie wymagania spełnia Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola, który dodatkowo przygotuje kursanta do reagowania w sytuacjach trudnych i problematycznych. 

Dzięki temu uczestnik uzyskuje kwalifikacje i pełną wiedzę pedagogiczną niezbędną do podjęcia pracy w przedszkolu. Warto dodać, że absolwent “Kursu Kwalifikacyjnego asystenta nauczyciela przedszkola” otrzymuje dokument potwierdzający ukończenie szkolenia potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.