Oświata – praca szczególnie odpowiedzialna

441
praca w oświacie

Zaktualizowano dnia 24 sierpnia 2023

Zmieniająca się rzeczywistość wymaga od osób zajmujących się zarządzaniem oświatą wdrażania różnorodnych zmian i dostosowania się do nowych warunków. Dlatego też dyrektorzy mierzą się z wieloma wyzwaniami, które wymagają kompetentnego zarządzania zarówno placówką, jak i personelem. Zarządzanie w oświacie związane jest z odpowiedzialnymi zadaniami, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Odpowiedzialność w oświacie – praca dyrektora

Oświatę można scharakteryzować jako instytucje oraz ludzi, którzy zajmują się upowszechnianiem wiedzy i kultury. W związku z tym jej zadaniem jest podejmowanie działań mających na celu kształcenie społeczeństwa. Jedną z osób związanych z zarządzaniem oświatą jest dyrektor przedszkola, szkoły itd.

Osoba na tym stanowisku ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki, w tym odpowiada za jej pracowników i uczniów. Oznacza to, że dyrektor jest odpowiedzialny m.in. za:

 • utrzymanie odpowiedniego dydaktycznego i wychowawczego poziomu placówki;
 • organizowanie prawidłowej opieki nad uczniami;
 • zapewnienie godnych warunków zatrudnienia pracowników;
 • realizacje zadań i zobowiązań wynikających z właściwych ustaw i rozporządzeń;
 • stworzenie bezpiecznych warunków przebywającym w placówce;
 • przewodzenie radzie pedagogicznej;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym
 • tworzenie odpowiednich regulaminów i procedur.

Zapisz się na “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą”, by zdobyć umiejętności efektywnego zarządzania placówką oświatową

Umiejętności potrzebne w zarządzaniu oświatą

W oświacie praca dyrektora wymaga zarówno umiejętności dobrego pedagoga, jak i przywódcy potrafiącego zajmować się sprawami administracyjno-organizacyjnymi związanymi z zarządzaniem placówki oraz personelu. Poniżej wskażemy kilka umiejętności cenionych w zarządzaniu oświatą.

Kompetencje społeczne

Dzięki kompetencjom społecznym dyrektor zarządzający oświatą wykazuje się dobrą komunikacją potrzebną do podejmowania współprac z pracownikami oraz uczniami. Ponadto dba o wizerunek placówki, reprezentując ją na zewnątrz, np. przed rodzicami uczniów, władzami oraz środowiskiem lokalnym.

baner: oświata

Zatem do kompetencji społecznych dyrektora szkoły zaliczamy umiejętność:

 • świadomej komunikacji; 
 • podtrzymywania rozmowy;
 • aktywnego słuchania;
 • udzielania konstruktywnej krytyki;
 • mediacji;
 • negocjacji.

Wielozadaniowość

Ze względu na mnogość obowiązków, jakie spoczywają na dyrektorze, powinna cechować go wielozadaniowość pomocna w zarządzaniu oświatą. Wynika to z tego, że musi on podejmować różnorodne działania w tym samym czasie. Wymaga to od niego zaangażowania, determinacji, elastyczności, a także opanowania nawet w trudnych sytuacjach.

Aby skutecznie realizować wiele zadań, dyrektor powinien być:

 • dobrze zorganizowany, 
 • wyposażony we wszechstronną wiedzę;
 • gotowy do uczenia się nowych rzeczy, 
 • umieć pracować pod presją czasu;
 • otwarty na nowe wyzwania.

Kurs zarządzania oświatą online – czy to możliwe?

oświataWspółczesne rozwiązanie technologiczne umożliwiają podjęcie kształcenia na kursach zarządzania oświatą online, które nie odbiegają jakością od tradycyjnego szkolenia. Taka forma nauki daje możliwość przyswajania materiału dydaktycznego w wygodny sposób, dopasowany do potrzeb  kursanta. 

Wybierając oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą”, uczestnik sam decyduje nie tylko o miejscu realizowania programu, ale także o czasie, jaki poświęci na naukę danego dnia. Jedynie w przypadku praktyk, które należy odbyć, godziny pracy należy ustalić z opiekunem praktyk. Umieszczone na naszej platformie materiały dydaktyczne są dla niego dostępne przez cały okres trwania kursu. Dzięki temu kursant ma szansę połączenia nauki z innymi obowiązkami lub aktywnościami.

Należy podkreślić, że “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą” kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodniej z rozporządzeniem MEN. Dlatego też uczestnik nie musi martwić się o wiarygodność dokumentów, ponieważ po kursach pedagogicznych online otrzymuje dokładnie takie same dokumenty jak w przypadku ukończenia kursów w formie stacjonarnej.