Na czym polega oligofrenopedagogika z arteterapią?

552

Zaktualizowano dnia 24 sierpnia 2023

Ciekawe zajęcia z arteterapii wpływają korzystnie na wzbudzenie zainteresowania pacjenta, a także jego zaangażowanie w ćwiczenia. Przyczynia się to do osiągania lepszych efektów terapeutycznych, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu. Wykorzystywanie technik arteterapii cieszy się zainteresowaniem wśród pedagogów, terapeutów, a także rodziców. Dlatego też warto zapoznać się z metodami wykorzystywania tej formy sztuki podczas pracy z dzieckiem.

Czym jest arteterapia?

Arteterapia jest formą terapii, która wykorzystuje sztukę, a jej głównym zadaniem jest uwolnienie swoich emocji przez pacjenta. Pojęcie “sztuki” jest bardzo ogólne, dlatego warto bliżej zapoznać się z tym, jaką twórczość artystyczną człowieka można wykorzystywać w procesie terapeutycznym. 

oligofrenopedagogikaWybór technik arteterapii jest wszechstronny, a wśród nich wymienia się:

 • terapię wykorzystującą sztuki plastyczne, takie jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba itd.; 
 • muzykoterapię stosującą śpiew, grę na instrumentach, słuchanie muzyki itd.;
 • choreoterapię posługującą się tańcem i ruchem;
 • dramatoterapię czerpiącą z form teatru, np. improwizacji, dramatu itd.;
 • biblioterapię wykorzystującą książki i inne materiały czytelnicze.

W związku z tym ta forma terapii może być stosowana w różnorodny sposób, przez co sprawdzi się zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponadto świetnie sprawdza się do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ spełnia ona następujące funkcje:

 • rekreacyjną, 
 • edukacyjną,
 • korekcyjną.

Naucz się wykorzystywać sztukę w terapii podczas “Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią”

Cele terapeutyczne oligofrenopedagogiki z arteterapią

Arteterapia jest formą terapii chętnie wykorzystywaną przez oligofrenopedagogów specjalizujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pomaga ona zaangażować dziecko w proces terapeutyczno-leczniczy, a także stanowi formę rozrywki. Ponadto może być ona stosowana jako wsparcie w działaniach edukacyjno-wychowawczych. 

baner: arteterapia

Atutem wykorzystywania arteterapii jest osiąganie wielu celów terapeutycznych, wśród nich wymienia się m.in.:

 • zrozumienie własnych doznań i myśli;
 • uwalnianie emocji i rozładowanie napięć;
 • łagodzenie objawów niepełnosprawności;
 • rozpoznanie swoich możliwości i ograniczeń;
 • wsparcie prawidłowego rozwoju;
 • lepsze radzenie sobie z negatywnymi odczuciami;
 • rozwój koordynacji ruchowej;
 • integrowanie się z innymi i nauka pracy w grupie;
 • otwieranie się na nowe emocje i artystyczne doświadczenia.

Znajomość odpowiednich techniki arteterapii pomaga w rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Natomiast różnorodność metod pracy przyczynia się do osiągania wielu założonych celów terapeutycznych i wszechstronnego rozwoju dziecka.

Oligofrenopedagogika i arteterapia – kurs łączący te dyscypliny

Oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią” to sposób na zdobycie kompetencji w obszarze pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, podczas której wykorzystuje się sztukę.

Program tego szkolenia został przygotowany przez naszych specjalistów zgodnie z wytycznymi MEN. Dzięki temu podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do terapii, edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warto dodać, że “Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki z arteterapią” kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnej z rozporządzeniem MEN.