Kto musi mieć ukończone zarządzanie oświatą?

1350
Zarządzanie oświatą

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zarządzanie, zarówno różnego rodzaju placówkami, jak i ich zasobami ludzkimi, wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. Osoby, które chcą podjąć się funkcji zarządczej, powinny posiadać gruntowne przygotowanie, aby sprawnie organizować wszelkiego rodzaju działania, mające wpływ na funkcjonowanie danej instytucji. 

Czym jest zarządzanie oświatą?

Jest to proces, który wpływa na organizację i funkcjonowanie placówek związanych z edukacją. Dzięki sprawnemu zarządzaniu wzrasta efektywność i jakość pracy, co przekłada się na podniesienie jakości działania całego systemu – zarówno szkoły, jak i placówki oświatowo-wychowawczej czy innej instytucji zajmującej się nauczaniem. 

Działania podejmowane w kierunku organizacji danej placówki są procesem wymagającym odpowiednich kompetencji i stałego poszerzania wiedzy. Ma to na celu stałe dążenie do ulepszania funkcjonowania danej placówki, sprawowanie kontroli nad wprowadzanymi rozwiązaniami i utrzymywanie dobrych relacji zarówno wewnątrz szkoły, jak i z całym środowiskiem lokalnym.

Gdzie nabyć kompetencje, by móc zarządzać oświatą?

Jedną z możliwości nabycia odpowiednich umiejętności jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą. Dzięki temu zdobywa się wiedzę i kompetencje niezbędne do sprawnego prowadzenia placówki oświatowej. Zakres tematów podczas kursu obejmuje między innymi:

 • przywództwo w szkole – jak budować zespół, być liderem i inspirować;
 • strategie efektywnej nauki, opracowywanie skutecznego programu nauczania;
 • współpraca ze społecznością lokalną – rodzicami uczniów, samorządem, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, firmami prywatnymi, mediami;
 • mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych, skuteczna komunikacja;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi – polityka kadrowa, motywowanie, budowanie kultury szkoły;
 • zarządzanie strategiczne – cele, zadania, wymagania wobec szkół, zarządzanie finansowe, strategia rozwoju i nadzór pedagogiczny;
 • zarządzanie własnym rozwojem – radzenie sobie w sytuacjach stresowych, zarządzanie czasem, motywacja do nauki

Jest to zakres wiedzy z obszarów zarządzania, prawa, administracji, finansów i psychologii – wszystko to ujęte w aspekcie kierowania oświatą. Absolwenci zdobywają więc konkretną wiedzę, którą mogą przełożyć na skuteczny rozwój szkoły czy innej placówki, nad którą sprawują opiekę menedżerską. 

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla kadry zarządzającej oświatą

Komu jest potrzebne ukończenie zarządzania oświatą?

Zdobycie wiedzy z tego zakresu jest zalecane każdemu, kto zainteresowany jest poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie budowania skutecznej strategii działania placówek oświatowych, w szczególności zaś osobom zajmującym lub kandydującym na poniższe stanowiska:

 • dyrektorzy szkół, osoby zajmujące stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo-wychowawczych, pracownicy administracji państwowej,

a także:

 • nauczyciele, którzy chcą doskonalić się zawodowo, zdobywając wiedzę z zakresu zarządzania w edukacji,
 • osoby, które zajmują się problematyką systemu oświaty w jednostkach samorządowych,
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły.

Kompetencje zdobyte po ukończeniu kursu zarządzania oświatą pozwalają na sprawne dowództwo w placówkach edukacyjnych, otwierają też drogę do awansu dla wicedyrektorów oraz pozostałych pedagogów, którzy pragną poszerzać swoje umiejętności i objąć wyższe stanowisko. Wiedza i umiejętności wyniesione ze szkolenia pozwalają na efektywne prowadzenie placówek oświatowych, co rozwija również jakość nauczania i sprzyja społeczności lokalnej.