Jak wybrać najszybszy kurs pedagogiczny?

3618
Najszybszy kurs pedagogiczny

Zaktualizowano dnia 19 października 2022

Aby móc pracować jako nauczyciel, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Zdobycie takich kwalifikacji wiąże się z podjęciem dalszego kształcenia, co wymaga czasu. Nie zawsze jednak mamy go zbyt dużo – co wtedy możemy zrobić?

Kurs pedagogiczny – dla kogo?

Wszystkie osoby, które podejmują się pracy dydaktycznej – czy to w systemie oświaty, czy w innych obszarach, które wymagają przygotowania pedagogicznego – muszą legitymować się odpowiednią wiedzą, popartą kwalifikacjami. Jest to niezbędne, aby prawidłowo realizować swoje zadania we współpracy z dziećmi i młodzieżą.

Kto więc – w szczególności – może wybrać kurs pedagogiczny dla nauczycieli

  • nauczyciele czynni zawodowo, nie posiadający przygotowania pedagogicznego,
  • absolwenci studiów wyższych, którzy chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego,
  • osoby zatrudnione w placówkach oświatowych, np. psycholodzy,
  • specjaliści i profesjonaliści, którzy chcieliby przyjmować do siebie uczniów na praktyki zawodowe,
  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Bardzo często zdobyte wcześniej uprawnienia nie są obecnie wystarczające, aby móc sprawować opiekę dydaktyczno-wychowawczą. Prawidłowo zrealizowany program to zajęcia z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii w ilości co najmniej 270 godzin; dodatkowo niezbędne jest zaliczenie praktyk w ilości 150 godzin – z czego mogą być zwolnieni nauczyciele czynni zawodowo.   

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Gdzie można zrobić kurs pedagogiczny?

Osobom, które już pracują jako nauczyciele, bądź u których wymagane jest podniesienie kwalifikacji pedagogicznych, często zależy na czasie, aby nie utracić stanowiska lub możliwości awansu. Ważny jest dla nich, aby wybrać jak najszybszy kurs pedagogiczny i móc dalej realizować się zawodowo. Program wymaga jednak określonej ilości godzin przeznaczonych na zajęcia, aby móc go zaliczyć i zdobyć upragnione kwalifikacje. 

W tej sytuacji świetnym rozwiązaniem może być kurs pedagogiczny dla nauczycieli online – taka forma nauki pozwala realizować program nauczania w czasie, który odpowiada kursantowi. Nie musi go poświęcać na dojazdy ani dostosowywać się pod harmonogram placówki, która organizuje szkolenie. Przy intensywnej realizacji materiału można przyspieszyć ukończenie kursu – możliwa jest realizacja programu nawet w miesiąc. Dzięki zastosowaniu technik kształcenia na odległość, wiedza zdobyta podczas takiego kursu nie odbiega jakościowo od metod tradycyjnych, pozwala za to zdobyć kwalifikacje pedagogiczne w szybki i wygodny sposób.