Jak poprawić skuteczność praktycznej nauki zawodu?

497
praktyczna nauka zawodu

Zaktualizowano dnia 28 lipca 2023

Skuteczna praktyka zawodu to taka, dzięki której uczniowie nabędą umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków w zdobytym przez siebie zawodzie. W związku z tym w dalszej części artykułu wskażemy trzy kroki, jak poprawić i zadbać o efektywne kształcenie podczas praktyk. Dodatkowo wskażemy szybki kurs pedagogiczny online przeznaczony dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Krok pierwszy: praktyczna nauka zawodu u pracodawcy

Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy to doskonały sposób na to, by zwiększyć skuteczność kształcenia zawodowego. Dzięki pracy w firmie odpowiadającej kierunkowi nauki młodociany zdobędzie umiejętności bezpośrednio wykorzystywane w miejscu związanym z jego przyszłym zawodem.

W ten sposób praktykant pozna rzeczywiste warunki pracy w branży, której się uczy, a także będzie miał możliwość współpracy z osobami doświadczonymi. Co więcej, praktyczna nauka zawodu to doskonały sposób weryfikacji wiedzy teoretycznej nabytej przez młodocianego podczas kształcenia i przekształcenia jej w umiejętności praktyczne. 

praktyczna nauka zawodu

Natomiast fakt, że uczeń wykonuje wszelkie powierzone zadania pod nadzorem specjalisty, tj.  instruktora praktycznej nauki zawodu, daje mu możliwość uzyskania fachowej porady, a także weryfikacji popełnionych błędów

Zdobywane w ten sposób przygotowanie zawodowe działa na korzyść uczniów zyskujących doświadczenie w pracy, a także pracodawców, którzy mają wpływ na:

  • kształcenie praktykantów;
  • odkrywanie młodych talentów;
  • pozyskiwanie pracowników;
  • ogólny rozwój branży.

Krok drugi: bezpieczne warunki praktycznej nauki zawodu 

Bezpieczne warunki praktycznej nauki zawodu zdecydowanie przyczyniają się do poprawy jej skuteczności. Dlatego też pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także norm ergonomii i dostępności

Co więcej, osoby przyjmujące uczniów muszą zadbać o to, by dostosować warunki lokalowe i techniczne do przeprowadzania zajęć grupowych, a także wyposażyć odpowiednio stanowiska pracy. Jeżeli praktyczna nauka zawodu u pracodawcy wymaga zastosowania specjalnego typu odzieży, obuwia roboczego lub innych środków ochrony indywidualnej oraz higieny osobistej, zatrudniający powinien je zapewnić.

Rozpocznij naukę na “Kursie Pedagogicznym dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu” i zdobądź przygotowanie do pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu

Krok trzeci: zapewnienie uprawnionego instruktora praktycznej nauki zawodu

Pracodawcy prowadzący praktyczną naukę zawodu muszą wyznaczyć instruktorów praktycznej nauki zawodu, czy też opiekunów praktyk. Jest to również związane z dbaniem o bezpieczeństwo uczniów. Specjaliści ci powinni posiadać wiedzę techniczną, jak i umiejętności pedagogiczne, a także mają obowiązek zrealizować kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Takie wymogi spełnia oferowany przez nas “Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu”, podczas którego uczestnik poznaje zagadnienia związane z psychologią, pedagogiką oraz metodyką nauczania, ze szczególnym naciskiem na pedagogikę pracy i praktyczne nauczanie zawodu.

baner: praktyczna nauka zawodu

Co więcej, jest to szybki kurs pedagogiczny online, podczas którego kursant decyduje o finalnym czasie kształcenia. Wynika to z tego, że nauka odbywa się na nowoczesnej platformie e-learningowej, dzięki czemu uczestnik ma dostęp do materiałów dydaktycznych przez cały czas trwania szkolenia.

Należy podkreślić, że “Kurs Pedagogiczny dla Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu” daje uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć z uczniami oraz możliwość przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach pracy.