Jak wygląda praca w przedszkolu?

2339
jak zostać przedszkolanką

Zaktualizowano dnia 9 stycznia 2024

Praca z dziećmi jest zajęciem odpowiedzialnym i wymagającym, dającym bardzo dużo satysfakcji. Osoby, które uwielbiają małe dzieci i chcą brać czynny udział w ich rozwoju, mogą podjąć się pracy w przedszkolu. Jak wygląda taka praca i jakie wymagania należy spełnić, aby móc pracować z maluchami?

Czym zajmuje się pani przedszkolanka?

Potocznie pani przedszkolanka, a dokładniej – nauczyciel wychowania przedszkolnego – to wymarzony zawód dla wielu osób, które chcą pracować z dziećmi. Organizując i uczestnicząc w ich codziennych zajęciach, ma się ogromny wpływ na dalszy rozwój maluchów. Nauczyciel przedszkolny zajmuje się:

 • planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjno-rozwojowych,
 • prowadzeniem ćwiczeń gimnastycznych oraz zajęć plastycznych,
 • organizowaniem różnego rodzaju form aktywności podczas czasu wolnego,
 • sprawowaniem opieki nad dziećmi.

Głównym zadaniem nauczyciela jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole, pod różnymi względami – społecznym, emocjonalnym, poznawczym, motorycznym. Zabawy i zajęcia przedszkolne kształtują samodzielność i umiejętności pracy w grupie, co znacznie ułatwia proces rozpoczęcia edukacji szkolnej.

JUŻ DZIŚ ZREALIZUJ KURS DEDYKOWANY ASYSTENTOM NAUCZYCIELI LUB OPIEKUNOM W PRZEDSZKOLU ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WYGODNEJ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ!

Praca w przedszkolu – wymagania, czyli jak zostać przedszkolanką?

Co trzeba zrobić, żeby zostać przedszkolanką? Jak zostać przedszkolanką? Nauczyciel wychowania przedszkolnego musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe – z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W przypadku braku studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej również można ubiegać się o pracę w przedszkolu – jako nauczyciel wspomagający.

Wówczas trzeba jednak ukończyć pedagogikę specjalną. Inne osoby, które chcą zatrudnić się w przedszkolu, mogą zdobyć odpowiednie kwalifikacje przykładowo na kursach dla asystentów nauczycieli przedszkola. Dużym zainteresowaniem cieszy się także kurs kwalifikacyjny opiekuna w przedszkolu.

Jakie cechy powinny wyróżniać osobę pracującą w przedszkolu?

Oprócz niezbędnej wiedzy przydatnymi cechami są empatia, cierpliwość, kreatywność i spostrzegawczość, a także umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z dziećmi i pozytywne nastawienie. Przydają się również umiejętność plastyczne, muzyczne czy językowe, dzięki którym można poszerzyć zakres i zróżnicowanie organizowanych zajęć. Pracownicy przedszkola nie mogą mieć znacznej wady słuchu lub wymowy, nie mogą też być osobami karanymi.

Asystent nauczyciela przedszkola – zadania

Pomoc nauczyciela to wsparcie dla wychowawcy w codziennych czynnościach. Dzięki jego działaniom nauczyciel może skupić się na procesie edukacyjnym maluchów, podczas gdy asystent będzie skupiał uwagę na:

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • dbaniu o ich bezpieczeństwo,
 • organizowaniu dzieciom wolnego czasu.

Jego zadania będą więc obejmować takie czynności, jak: podawanie i pomoc przy posiłkach, ubieraniu czy dbaniu o higienę. Dodatkowo asystent może pomagać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć czy przygotowaniu do nich sali.

Co daje praca w przedszkolu?

Dla wszystkich osób, które uwielbiają dzieci i chcą brać udział w codziennym procesie ich wychowania i edukacji, praca w przedszkolu to świetny wybór. Dzięki niej można realizować się zawodowo w wymarzonym obszarze i zdobywać cenne doświadczenie do ewentualnej dalszej kariery zawodowej w obszarze pedagogiki. Nieoceniona jest również satysfakcja z obserwowania postępów swoich podopiecznych, uzyskanych dzięki profesjonalnemu wsparciu i edukacji przedszkolnej.

jak zostać przedszkolanką

Praca w przedszkolu – ale czy tylko?

Kwalifikacje zdobyte na kursie pomocy nauczyciela przedszkola pozwalają na zatrudnienie w takich miejscach, jak przedszkola publiczne i niepubliczne. Daje to wiele możliwości rozwoju i zdobywania doświadczeń, przydatnych w dalszej karierze. Praca w przedszkolu to szansa na ogrom satysfakcji z kształtowania charakterów młodych ludzi. Wśród jej zalet można wymienić także:

 • stałe i przewidywalne godziny pracy,
 • wolne w dni, w które przedszkole jest nieczynne,
 • miesiąc wolnego w okresie wakacyjnym, kiedy placówki są zamknięte,
 • mniej rygorystyczne wymagania związane z podstawą programową, niż w szkole.

Jaki kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w przedszkolu?

Kurs pedagogiczny do pracy w przedszkolu online zrealizujesz poprzez platformę. Podczas kursów dla asystentów nauczyciela oraz opiekunów przedszkolnych porusza się między innymi zagadnienia z obszaru dyscyplin takich jak:

 • psychologia ogólna i pedagogika ogólna,
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika zabawy i spędzania czasu wolnego,
 • pierwsza pomoc i BHP.

jak zostać przedszkolanką

Przygotowanie pedagogiczne – przedszkole

Przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu jest tak samo niezbędne, jak w przypadku szkół i innych placówek zajmujących się kształceniem i opieką. Czym dokładnie jest przygotowanie pedagogiczne? To konstrukt prawny, który umożliwia pracę z dziećmi i młodzieżą. Przygotowanie pedagogiczne uzyskuje się, kończąc studia z zakresu pedagogiki, studia kierunkowe takie jak matematyka na specjalności nauczycielskiej lub specjalne studia podyplomowe.

Posiadanie przygotowania ma gwarantować, że osoby zatrudnione w oświacie będą posiadać minimum wiedzy i umiejętności pedagogicznych. W toku kursów z zakresu przygotowania pedagogicznego należy zrealizować praktyki, a także nabyć niezbędne dane z obszaru dydaktyki i metodyk szczegółowych, psychologii ogólnej i pedagogiki.

Studia podyplomowe — nauczyciel przedszkola

Nauczyciele wychowania przedszkolnego tak samo, jak inni nauczyciele są zobowiązani do tzw. doskonalenia zawodowego ze względu na postanowienia zawarte w Karcie Nauczyciela. To znaczy, że muszą regularnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, by jak najlepiej realizować zadania i obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego. Jeżeli pracujesz w przedszkolu i chciałbyś zrealizować dodatkowe kursy, które pozwolą Ci się rozwijać, koniecznie rozważ kurs kwalifikacyjny:

Wyżej wymienione kursy pozwolą Ci skutecznie realizować obowiązek doskonalenia zawodowego, a także lepiej odpowiedzieć na potrzeby edukacyjno-rozwojowe swoich podopiecznych. Zrealizujesz je w wygodnej, gdzie i kiedy chcesz. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEiN. Zainwestuj w swoją przyszłość, która umożliwi Ci poszerzenie swoich umiejętności i rozbudowanie wiedzy w danym obszarze.