Jak nauczyć się języka obcego przez komunikację i interakcję? Metoda komunikatywna

431
metoda komunikatywna nauczania języka

Zaktualizowano dnia 9 stycznia 2024

Duże znaczenie dla skuteczności nauczania języków obcych ma dobór odpowiedniej metody, która ułatwi przyswajanie języka. Wśród podstawowych metod nauczania języków można wymienić między innymi te bezpośrednie, naturalne, audiowizualne, audiolingwalne czy komunikacyjne. Dzisiaj skupimy się na tej ostatniej. Dowiedz się, czym jest metoda komunikacyjna, inaczej nazywana również metodą komunikatywną w nauczaniu języka obcego.

Czym jest metoda komunikatywna?

Metoda komunikatywna swoje korzenie ma w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Polega na stawianiu uczniów w naturalnych sytuacjach, które wymagają od nich dialogu. Jest zatem skoncentrowana wokół używania języka, a nie wykonywania zadań np. z zakresu gramatyki w formie pisemnej. Nie znaczy to, że pomija zasady gramatyczne, jednak zarówno nauczyciel, jak i uczniowie starają się przekazać dany komunikat w sposób zrozumiały, znacznie mniejszy nacisk kładąc na poprawność gramatyczną.

ZAŁOŻENIA METODY KOMUNIKATYWNEJ MOŻESZ POZNAĆ LEPIEJ PODCZAS KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH Z ZAKRESU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH DOSTĘPNYCH NA PLATFORMIE!

Jakie są założenia metody komunikatywnej?

Metoda komunikatywna nauczania języka zakłada, że celem nauczania języka obcego jest nabycie umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem adekwatnie do zastanej sytuacji. W metodzie komunikatywnej:

  • nie przerywa się uczniom podczas wypowiedzi – ewentualne wskazówki nauczyciel formułuje po zakończeniu jej przez ucznia,
  • uczeń traktowany jest podmiotowo i ma wpływ na tematykę zajęć – uwzględnia się jego zainteresowania i to, w jaki sposób pokieruje np. rozmową,
  • stosuje się różne formy pracy np. w parach, w kilkuosobowych zespołach czy na forum grupy,
  • wykorzystuje się techniki takie jak projekty językowe, drama czy gry i zabawy językowe.

Podczas zajęć często odwołuje się także do naturalnych przekazów językowych takich jak reklamy telewizyjne, wpisy na blogach internetowych, filmy czy programy, w których zaprasza się native-speakerów do wyrażania własnego zdania na rozmaite tematy. To znaczy, że sztuczne twory takie jak podręczniki nieco tracą na wartości względem przykładów „żywego zastosowania języka” w praktyce.

metoda komunikatywna nauczania języka

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat metody komunikatywnej nauczania języka, zapisz się na kursy pedagogiczne z zakresu nauczania języków obcych realizowane u nas! Założenia tej metody są jednymi z wielu poruszanych w ich toku zagadnień. Wprowadzając metodę komunikatywną na swoje zajęcia językowe, z pewnością zauważysz wzrost zaangażowania i zainteresowania uczniów, a także poprawisz jakość swojej pracy. Aktualnie powstaje coraz więcej prywatnych szkół językowych, które opierają się głównie na tej metodzie nauczania, dzięki czemu kończąc kurs, możesz otworzyć drzwi do nowych i ekscytujących ścieżek kariery. Po zdaniu egzaminu otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN.

Dlaczego warto postawić na metodę komunikatywną?

Metoda komunikatywna wyróżnia się przede wszystkim tym, że doskonale odpowiada na potrzeby dzisiejszych uczniów. Koncentruje się w dużej mierze na działalności praktycznej, co sprawia, że nieco ogranicza się czas spędzony z książką do nauki, a zwiększa ten poświęcony na rozmowy czy prezentacje w języku obcym.

metoda komunikatywna nauczania języka

Oprócz tego metoda ta doskonale sprawdza się w sytuacjach, w których zachodzi konieczność porozumienia się z obcokrajowcem w realnej, codziennej sytuacji. Wielu uczniów narzeka, że po ukończeniu szkoły nie jest w stanie porozumieć się w języku obcym, ponieważ w szkole zbyt duży nacisk był położony na gramatykę czy naukę czasów, natomiast zaniedbano kształtowanie zdolności komunikacyjnych.