Czy kurs przygotowania pedagogicznego jest tak trudny jak myślisz? Zobacz szczegóły

523

Zaktualizowano dnia 19 października 2022

Każdy, kto chciałby edukować dzieci i młodzież – lub sprawować nad nimi opiekę – musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Istnieje jednak obawa, czy jeżeli nie zostały one uzyskane w toku studiów pedagogicznych, możliwe jest ich uzyskanie w inny, przystępny sposób?

Czym jest przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne to inaczej nabycie umiejętności pedagogicznych, które zapewniają prawidłowe nauczanie i sprawowanie opieki w oświacie. Dzięki temu pedagog wie, jak skutecznie przekazywać wiedzę, w jaki sposób przeprowadzać zajęcia edukacyjne oraz jak się do nich przygotować.

W toku nauczania słuchacze poznają także różne narzędzia i techniki, które pomagają im w codziennej pracy – tak, aby była jak najbardziej efektywna. Zdobywanie przygotowania pedagogicznego zakończone jest uzyskaniem uprawnień pedagogicznych, dzięki którym można podjąć zatrudnienie w oświacie.

Nie tylko nauczanie przedmiotów

Bycie pedagogiem to jednak nie tylko przeprowadzanie lekcji jako nauczyciel przedmiotu – to również sprawowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych, kształtowanie odpowiednich postaw oraz wsparcie w trudnych momentach czy problemach szkolnych. To bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do jego pełnienia. Umiejętności pedagogiczne to więc również wiedza z zakresu psychologii, socjologii, etyki, diagnostyki i badań pedagogicznych.

Kurs nauczycielski – dla kogo?

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli – czyli przygotowanie pedagogiczne – skierowany jest nie tylko do osób, które planują pracę przy tablicy. Takiego szkolenia mogą się podjąć również osoby, które:

  • pracują już w zawodzie jako nauczyciel, nie posiadają jednak przygotowania pedagogicznego,
  • pragną podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie i wzbogacenie swojego warsztatu zawodowego,
  • posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub rodzaju zajęć, potrzebują jednak uzupełnić swoje kwalifikacje,
  • chcą podjąć zatrudnienie w oświacie.

Aby sprawować funkcje pedagoga, niezbędne jest również wykształcenie wyższe – co najmniej I stopnia. Nie ma jednak znaczenia, jaki kierunek został ukończony. Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z potwierdzonymi kwalifikacjami pedagogicznymi to komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy w oświacie.

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Czego dowiesz się na kursie?

Szkolenie to 270 godzin teorii oraz 150 godzin praktyk. Obejmuje kilka bloków tematycznych, w których niezbędne wiadomości są odpowiednio pogrupowane. Tematy zawarte w kursie to m.in.:

  • pedagogika ogólna,
  • psychologia ogólna,
  • dydaktyka ogólna,
  • teoria wychowania,
  • diagnostyka i badania pedagogiczne.

Przedmiotem badań pedagogicznych jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, ale również badanie procesów edukacji i wychowania. To wbrew pozorom bardzo istotna część uzyskiwanej wiedzy – dzięki temu nauczyciel może – między innymi – uczestniczyć w zespołach projektujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania, dopasowane do nauki w najnowszych realiach. Pedagog, dla którego nie są obce najnowsze techniki, koncepcje i potrzeby, jest osobą bardzo pożądaną na rynku pracy. Warto więc znać takie zagadnienia, jak innowacja pedagogiczna – podstawa prawna, oraz inne, profesjonalne zabiegi, z którymi można zapoznać się podczas kursu dla nauczycieli.

Uzyskanie obycia pedagogicznego to gwarancja nie tylko dalszego zatrudnienia dla nauczyciela, ale także i rozwoju – warto pamiętać, że uprawnienia pedagogiczne to punkt wyjścia do dalszego kształcenia na specjalistycznych kierunkach pedagogicznych, które pomogą rozwijać zainteresowania oraz uzyskać nowe kompetencje i możliwości awansu.