WWR w przedszkolu – jak prowadzić zajęcia przystosowane do autystycznych dzieci?

1485
WWR w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 28 marca 2023

Zanim wprowadzi się różnego typu działania terapeutyczne, warto zastanowić się nad tym, dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu będzie pomocnym rozwiązaniem. Polega ono na opracowaniu programu, dostosowanego do specyficznych potrzeb przedszkolaka, umożliwiającego wyrównanie szans i podnoszenie jakości życia dziecka. Zajęcia WWR w przedszkolu wymagają odpowiedniego przygotowania, indywidualnego podejścia do dziecka, a także szeroko rozumianej współpracy, o czym będziemy pisać  dalszej części artykułu.

Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju to dobry sposób pomocy?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest sposobem pomocy udzielanym osobom, u których: 

  • stwierdzono niepełnosprawność,
  • są zagrożone niepełnosprawnością. 

Oznacza to, że WWR w przedszkolu dedykowany jest tym dzieciom, u których określono pewne zaburzenia już po urodzeniu. Zalicza się do nich: wrodzone wady narządów zmysłów, wady genetyczne lub zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Inną grupą przedszkolaków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju są dzieci, u których zaburzenia nie zostały stwierdzone bezpośrednio po urodzeniu, ale pojawiły się z powodu wypadku losowego lub choroby.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Z kolei zagrożenie niepełnosprawnością występuje w sytuacji, gdy u dziecka zaobserwowano zaburzenie rozwoju lub jego opóźnienie. Ponadto może ono wynikać z komplikacji okołoporodowych, np. nieprawidłowości w przebiegu ciąży, a także niekorzystnych warunków środowiskowych. W takim przypadku również warto wdrożyć WWR w przedszkolu.

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych?

Przedszkolaki chętnie nawiązują kontakty z innymi dziećmi, a także samoistnie nabywają umiejętności społeczne. Inaczej jest w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla których interakcje z innymi przychodzą z trudem. Dlatego też zajęcia z wczesnego wspomagania mogą być dla tych dzieci szansą na włączenie ich do grup rówieśniczych

dziennik praktyk pedagogicznychZespół zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju dba o to, aby ustalić plan działania obejmujący indywidualnie opracowaną diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka. Musi on uwzględniać angażowanie przedszkolaka w życie społeczne, a także redukowanie ograniczeń w środowisku, które utrudniają jego funkcjonowanie.

Co więcej, bardzo ważne jest działanie interdyscyplinarne przedszkola, do którego uczęszcza dziecko  z innymi podmiotami zaangażowanymi w terapię. Dzięki temu sposób prowadzenia zajęć z przedszkolakiem będzie spójny, co działa na korzyść osiąganych efektów. Jeśli dziecko korzysta ze wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego – współpraca specjalistów na tym polu jest także konieczna. Ponadto nie można wykluczyć z działań wczesnego wspomagania rozwoju rodziny dziecka, która powinna być zaangażowana w opracowanie i realizowanie programu WWR.

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych umożliwi uczestnikowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia WWR w przedszkolu. Kursant nauczy się, jak poznawać dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju jest niezbędną praktyką, a także sposobów opracowywania indywidualnych programów i wdrażania na ich podstawie działań terapeutycznych wobec dzieci.

To szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikowi nie tylko w wiedzy teoretycznej, ale także i praktycznej. Program przewiduje 150 godzin pracy w odpowiedniej placówce. Kursant ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk pedagogicznych uzupełniany na WWR w przedszkolu. Dzięki temu może odnotowywać własne spostrzeżenia dotyczące diagnozowania potrzeb oraz prowadzonego programu. Co więcej, dziennik praktyk pedagogicznych może być traktowany jako sposób weryfikacji własnej wiedzy. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.