Jak przebiega kurs pedagogiczny dedykowany inspektorom BHP?

902
jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia szkoleń

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Szkolenie BHP przeprowadzone jest jako szkolenie wstępne i okresowe. Pierwsze z nich organizowane w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Z kolei szkolenie okresowe przeprowadza się w celu aktualizacji wiedzy i umiejętności dotyczącej przestrzegania zasad BHP. Wiążą się z nimi pewne wymogi dotyczące obowiązków osób kierujących pracownikami lub tego, kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy i nie tylko, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Kto może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia osobie zatrudnionej szkolenia, które będzie adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy. Ponadto pracownik powinien mieć zapewniony instruktaż dotyczący zasad BHP na zajmowanym stanowisku pracy. Zrealizowanie tego typu szkolenia należy do obowiązków osób kierujących pracownikami lub samego pracodawcy

Warto dodać, że zatrudniający ma prawo zlecić przeprowadzenie instruktażu stanowiskowemu osobie, która ma odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przeszkolenie w tym zakresie. W związku z tym często jest to jeden z obowiązków osób kierujących pracownikami, np. menadżerów HR. 

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Czy oni też muszą je odbywać?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby odbywający praktykę studencką muszą uczestniczyć zarówno w instruktażu ogólnym, jak i stanowiskowym. Na pytanie, ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów, można odpowiedzieć, że tyle samo, co dla innych pracowników. Według rozporządzenia instruktaż jest formą szkolenia, które trwa nie mniej niż 2 godziny lekcyjne.

baner: Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów

Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP?

Aby dowiedzieć się, jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia szkoleń, również warto odnieść się do wskazanego powyżej rozporządzenia. Wynika z niego, że osoby prowadzące szkolenie BHP powinny mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe, a także przygotowanie dydaktyczne, bo dzięki temu możliwa jest właściwa realizacja programu. Ponadto powinno być to potwierdzone aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP w formie kursu lub seminarium.

Dlatego też Centrum Doskonalenia Zawodowego oferuje Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów, którego celem jest wyposażenie uczestnika w umiejętności i pełną wiedzę pedagogiczną niezbędną do prowadzenia procesu szkolenia (wykładów, seminariów, instruktażu) w sposób zapewniający wysoką efektywność kształcenia. Rejestracji na szkolenie można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/kursy/105

Czy można odbyć szkolenie pedagogiczne dla instruktorów BHP w sposób zdalny?

szkolenie pedagogiczneWspółczesne narzędzia edukacyjne i platformy e-learningowe umożliwiają kształcenie wysokiej jakości, które nie odbiega od tego podczas spotkań na żywo. Zatem nie trzeba jeździć na szkolenia w odległe miejsce, aby zdobyć nowe uprawnienia. Dlatego też Kurs Pedagogiczny dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów można przejść w sposób zdalny. 

Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną połączyć kształcenie z innymi obowiązkami. Dla osób zapracowanych lub mających dużo zajęć dodatkowych często jest to jedyna forma podjęcia nauki. Oczywiście jest to także dobry wybór dla kursantów, którzy chcą po prostu samodzielnie dysponować swoim czasem nauki. Nie jest to możliwe podczas szkoleń prowadzonych stacjonarnie, ponieważ harmonogram spotkać ustalany jest z góry i dopasowany do możliwości prowadzącego.

Czy szkolenie pedagogiczne online jest honorowane tak jak kurs stacjonarny?

Absolwent Kursu Pedagogicznego dla Inspektorów BHP, pracodawców oraz opiekunów młodocianych praktykantów otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Dokument ten jest honorowany tak samo jak po ukończeniu kursu stacjonarnego zarówno w instytucjach prywatnych, jak i państwowych.