Kiedy możemy podjąć pracę po Kursie Kwalifikacyjnym Asystenta Nauczyciela Przedszkola?

2031
pomoc nauczyciela w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 29 marca 2023

Aby dostać pracę, asystent nauczyciela przedszkola przede wszystkim musi zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków. Coraz chętniej osoby zainteresowane taką formą zatrudnienia decydują się na uczestniczenie w kursach asystenta nauczyciela online. W dalszej części omówimy, czy warto decydować się na taki sposób nauczania, a także poruszymy zagadnienia związane z pracą pomocy nauczyciela w przedszkolu.

Po co zatrudnia się pomoc nauczyciela w przedszkolu?

Celem pracy asystenta nauczyciela przedszkola jest pomaganie pracownikom tej instytucji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Pomoc ta dotyczy zarówno wykonywania czynności pielęgnacyjno-higienicznych, jak i realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego. Współpraca nauczyciela z jego asystentem umożliwia sprawne przygotowywanie dzieci do zajęć i nadzorowanie ich podczas realizacji ćwiczeń. Wpływa to pozytywnie na proces realizowanego programu kształcenia, a także jest sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa podopiecznych.

Asystent nauczyciela przedszkola – wymagania wobec kandydata na to stanowisko

kurs asystenta nauczyciela przedszkola onlineNa stanowisko asystenta nauczyciela przedszkola wymagania wobec kandydata dotyczą głównie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówce. W związku z tym w miejscach tych mogą być zatrudnione tylko osoby, które nie były nigdy karane i nie mają zastosowanego wobec siebie zakazu wykonywania zawodu.

Na bezpieczeństwo w pracy asystenta nauczyciela przedszkola wpływają także jego umiejętności i wiedza na temat wykonywania czynności wychowawczych i pielęgnacyjnych. Najczęściej pracodawcy oczekują od kandydatów na to stanowisko potwierdzenia zdobytego przeszkolenia w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem. Ponadto od asystenta nauczyciela przedszkola wymaga się przestrzegania przepisów prawa, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Zalety pracy jako asystent nauczyciela przedszkola

Zaletą pracy asystenta nauczyciela przedszkola jest możliwość pomocy dzieciom, a także sprawczy charakter realizowanych zadań. Chodzi o to, że okres przedszkolny ma duże znaczenie dla rozwoju dziecka, który można stymulować poprzez odpowiednio dobrane czynności edukacyjno-wychowawcze. W związku z tym asystent nauczyciela przedszkola nie tylko pomaga dziecku, ale wpływa na jego dalsze funkcjonowanie.

Inną zaletą jest fakt, że chociaż zawód związany jest z dużą odpowiedzialnością, to asystent ma nad sobą nauczyciela, który koordynuje i kontroluje jego pracę. Pracownicy ci tworzą zespół i dzięki temu mogą dzielić się obowiązkami. Tym samym odpowiedzialność za powierzone zadania nie spoczywa wyłącznie na jednej osobie. Warto dodać, że asystent nauczyciela przedszkola zyskuje doświadczenie zawodowe, które będzie mógł wykorzystać w wielu nieprzewidywalnych sytuacjach w dalszej pracy.

Czy placówka oświatowa to jedyne miejsce, w którym może pracować asystent nauczyciela przedszkola?

Już sama nazwa zawodu asystenta nauczyciela przedszkola wskazuje na możliwość zatrudnienia właśnie w przedszkolu. Mimo że nie jest to jedyna placówka, w której ma się szansę na zdobycie pracy, jest ona najczęściej wybierana przez osoby z tym zawodem.

baner: Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Warto jednak dodać, że pomoc nauczyciela może podjąć pracę w: domach opieki całodobowej nad dziećmi, oddziałach szpitalnych dla dzieci przewlekle chorych, świetlicach szkolnych czy centrach rozrywki dla dzieci. Ponadto praca w przedszkolu może obejmować różnorodne opcje zatrudnienia, m.in. w: oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, czy też zespołach wychowania przedszkolnego.

Czy udział w kursie asystenta nauczyciela przedszkola online jest wystarczający, by dostać pracę?

Współczesna technologia umożliwia kształcenie zdalne, które nie odbiega jakością od tradycyjnej formy nauki. Jednak zawsze warto sprawdzić, jaką tematykę oferują szkolenia. Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy potrzebnej do zatrudnienia się w pracy pomocy przedszkola.

Podczas szkolenia poruszane są tematy z zakresu pedagogiki, psychologii, a także socjologii. Poza tym kursant przygotowuje się do edukacji z różnorodnego zakresu, komunikacji z dzieckiem oraz metodyki organizacji czasu wolnego. Dodatkowo omawiane są kwestie związane z prawami dziecka, udzielaniem mu pierwszej pomocy oraz wytycznymi dotyczącymi zasad BHP w przedszkolu.

W związku z tym na stanowisko pomocy nauczyciela przedszkola można aplikować po pozytywnym ukończeniu Kursu Kwalifikacyjnego Asystenta Nauczyciela Przedszkola. Warto dodać, że szkolenie to przeznaczone jest dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia. Szansę na zatrudnienie zwiększa także zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowe, które otrzymuje kursant w celu potwierdzenia jego uczestnictwa w szkoleniu.