Jak powinna wyglądać współpraca terapeuty pedagogicznego z dziećmi i ich rodzicami?

955

Zaktualizowano dnia 29 marca 2023

Aby udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezbędna jest współpraca z dzieckiem oraz jego rodziną. Pozwoli ona prawidłowo wskazać problem i opracować plan jego wyeliminowania. Więcej na temat tego, po co wykonuje się diagnozę i terapię pedagogiczną, omówimy w dalszej części artykułu. Wskażemy także, jaki powinien być zajmujący się nią specjalista.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – kogo dotyczy i na czym polega?

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy zarówno dzieci oraz młodzieży, jak i ich rodzin. Współpraca terapeutyczna specjalisty z tymi osobami powinna uwzględniać ich indywidualnie dopasowane potrzeby. Dodatkowo pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona jest w celu udzielenia wsparcia. W przypadku rodziców polega ono np. na wyjaśnieniu, jak rozpoznawać i stymulować potrzeby rozwojowe ich dzieci, czy też jak radzić sobie z ewentualnymi problemami edukacyjnymi. Z kolei u dzieci udzielanie wsparcia często odnosi się do pomocy w zaplanowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

W jaki sposób udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

pomoc psychologiczno pedagogicznaIstnieje wiele sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przede wszystkim udzielana jest ona podczas indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, terapii rodziny lub grup wsparcia. Jednak występuje także w formie edukacyjnej jako warsztaty, wykłady, konsultacje i nie tylko. Co więcej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być świadczona poprzez mediacje lub interwencje kryzysowe. 

Warto dodać, że miejscem przeznaczonym do tego, by ją uzyskać, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeżeli jest to placówka publiczna, pomoc taka udzielana jest dobrowolnie i nieodpłatnie. W poradniach odbywa się diagnozowanie dzieci i młodzieży oraz wydawanie na tej podstawie opinii i orzeczeń dotyczących ich kształcenia i wychowania. Dodatkowo udzielana jest pomoc bezpośrednia uczniom oraz rodzicom, a także zawierana jest współpraca ze szkołą w kwestii rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Cele diagnozy i terapii pedagogicznej

Głównym celem diagnozy i terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju człowieka: psychicznego, umysłowego, emocjonalnego i poznawczego. Działania te łączą się ze sobą ze względu na to, że aby w sposób prawidłowy przeprowadzić terapię pedagogiczną, należy na początku zdiagnozować dziecko. Wymaga to współpracy nie tylko z nim, ale także i z rodzicami, aby zdobyć jak najwięcej potrzebnych informacji pomocnych w określaniu problemu. W związku z tym duże znaczenie odgrywają w terapii pedagogicznej uprawnienia i kompetencje specjalisty.

Warto dodać, że diagnoza umożliwia wyszczególnienie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, na których podstawie zostaną dopasowane metody pracy. Dzięki temu realizowane są cele terapii pedagogicznej dotyczące kształcenia, wychowania dziecka oraz wspomagania jego rozwoju.

Jaki powinien być terapeuta pedagogiczny?

Terapeutą pedagogicznym powinna być osoba mająca dobry kontakt z dziećmi i ich rodzinami, która chce dzielić się wiedzą potrzebną do rozwiązywania różnego typu problemów wychowawczych. Od osoby na tym stanowisku oczekuje się zaangażowania, empatii i cierpliwości. Są to cechy pomocne w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto specjalista ten powinien mieć terapeutyczno-pedagogiczne uprawnienia niezbędne do pracy w tym zawodzie.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Poza udzielaniu pomocy dziecku terapeuta musi również współpracować z rodzicami lub opiekunami. Świadomy udział rodziny wpływa pozytywnie na realizowanie celów terapii pedagogicznej. Aby tak było, rodzice lub opiekunowie powinni zdobyć od specjalisty rzetelne informacje dotyczące zdiagnozowanych potrzeb, a także zostać poinstruowani, w jaki sposób pracować z dzieckiem. Nieodłącznym elementem tej współpracy jest również udzielanie wsparcia.

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Program kursu obejmuje pięć rozbudowanych modułów tematycznych, takich jak: pedagogika ogólna, psychologia ogólna, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, diagnostyka i badania pedagogiczne. Rejestracji na szkolenie można dokonać pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/kursy/106.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Warto dodać, że jest on honorowany w ten sam sposób, co po ukończeniu szkolenia stacjonarnego.