Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Cena: 1499.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1499.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN umożliwiających prowadzenie terapii pedagogicznej z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Kurs przeznaczony jest dla:
- nauczycieli wszystkich typów szkół, lub
- pedagogów szkolnych, lub
- psychologów szkolnych, lub
- pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych.

Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędne do:
- samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego,
- organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

Program kursu - pobierz