Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Cena: 999.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 999.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola".
 
Nauka trwa 130 godzin (zajęcia w formie e-learningu). Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.
 
Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy pedagogicznej niezbędnej do podjęcia pracy w przedszkolu.
 
Kurs przeznaczony jest dla:
 
 
Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania czynności opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji czasu wolnego dzieci w ścisłej współpracy z nauczycielem grupy przedszkolnej.
 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na adres mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl.
Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.
 
W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego Instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl.
 
Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!
 
Program kursu - pobierz