Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Cena: 1599.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1599.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych (350 godzin teorii + 150 godzin praktyk)".

Nauka trwa 500 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i pełnej wiedzy umożliwiającej wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z nimi.

Program kursu kwalifikacyjnego obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy dotyczącej potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży autystycznej, współpracę z ich rodzicami oraz specjalistami zajmującymi się diagnozą, leczeniem, terapią i wspomaganiem rozwoju osób z tą niepełnosprawnością.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl
 

Program kursu - pobierz