Jak zostać nauczycielem języka angielskiego?

1028
kurs dla nauczyciela angielskiego

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2023

Nauczyciel musi wykonywać powierzone mu zadania zgodnie z funkcją: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest on odpowiedzialny nie tylko za kształcenie uczniów, ale także za zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć przez szkołę. Ponadto nauczyciel języka angielskiego ma wpływ na wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów. W związku z tym musi zdobyć wszechstronną wiedzę pedagogiczną. Więcej na temat tego, jak zostać nauczycielem języka angielskiego będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Czy nauczyciel angielskiego powinien mieć przygotowanie pedagogiczne?

Tak, nauczyciel języka angielskiego powinien mieć przygotowanie pedagogiczne. Nawet w przypadku ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich prowadzonych zgodnie z nowym standardem kształcenia, nauczyciel języka angielskiego ma obowiązek posiadać dodatkowo przygotowanie pedagogiczne. 

Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Poznaj nasze kursy pedagogiczne i wybierz ofertę dopasowaną do swoich potrzeb

Czy przygotowanie pedagogiczne można zdobyć na kursie?

nauczanie angielskiegoJest możliwe zdobyć przygotowanie pedagogiczne na kursie, o ile spełnia on wymogi określone w prawie. Przygotowanie pedagogiczne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • psychologii, 
  • pedagogiki,
  • dydaktyki szczegółowej. 

Kształcenie w zakresie przygotowania pedagogicznego powinno trwać nie mniej niż 270 godzin w powiązaniu z wybranym kierunkiem (specjalnością). Co więcej, uczestnik kursu powinien potwierdzić odbycie 150 godzin praktyki pedagogicznej i zdobyć pozytywną ocenę ich ukończenia. To składa się na całość kursu kwalifikacyjnego, dzięki któremu można otrzymać przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania wobec nauczyciela języka angielskiego

Nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa, szkoła policealna) może zostać osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania języka obcego. Odpowiednie przygotowanie to niezbędny element do skutecznego kształcenia. 

Tematykę dotyczącą kwalifikacji wymaganych do tego, jak zostać nauczycielem języka angielskiego, poruszaliśmy w artykułach:

Osoba pracująca jako nauczyciel powinna przejawiać postawy zgodne z etyką nauczycielską, tzn. być  sprawiedliwa, bezinteresowna i okazywać szacunek w traktowaniu i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności. 

baner: nauczanie angielskiego

Ponadto nauczyciel powinien w sposób uczciwy i rzetelny przekazywać wiedzę zgodną z prawdą, a także kierować się dobrem ucznia. Dlatego też jego zadaniem jest wybieranie odpowiednich metod, form oraz środków nauczania.

Wczesne nauczanie języka angielskiego – kurs

Oferowany przez nas “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego” przygotowuje nauczycieli do nauczania oraz wczesnego nauczania języka angielskiego. 

Nasza specjalistyczna kadra zadbała o to, by materiały dydaktyczne były przygotowane zgodnie z rozporządzeniem MEN. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metodykę nauczania języka obcego, techniki dydaktyczne oraz materiały edukacyjne, a także rozwiną również swoją wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii i jej języka. Dzięki temu nauczą się organizować ciekawe i efektywne zajęcia dla swoich uczniów.

Warto dodać, że “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego” kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnej z rozporządzeniem MEN.