Jak zostać nauczycielem angielskiego bez studiów?

4705
nauka języka angielskiego

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zadaniem nauczyciela angielskiego w różnego typu placówkach oświatowych jest prowadzenie kształcenia języka w obcego, dbając o to, by uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy i odpowiadający zakresowi podstawy programowej. Wymaga to od niego odpowiedniego podejścia i przygotowania. Czy w związku z tym, można zostać nauczycielem angielskiego bez studiów? Na to pytanie odpowiemy w dalszej części artykułu.

Czy można zostać nauczycielem angielskiego bez studiów?

Istnieje możliwość, aby zostać nauczycielem angielskiego bez studiów. Potwierdzają to zapisy umieszczone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Osoby bez studiów, ale mające inne wykształcenie potwierdzające przygotowanie do nauczania języków obcych, może legalnie podjąć pracę jako nauczyciel języka angielskiego

Przygotuj się do nauczania języka angielskiego podczas oferowanego przez nas kursu kwalifikacyjnego

Jak zostać nauczycielem angielskiego bez studiów?

nauczyciel angielskiegoWedług rozporządzenia bez studiów w Polsce: “kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także w kolegiach pracowników służb społecznych posiada osoba, która ukończyła: (…) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego lub studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, i posiada przygotowanie pedagogiczne”.

Rozporządzenie określa także, że w innym przypadku jako nauczyciel języka obcego może pracować osoba, która pozytywnie ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i może wskazać, że legitymuje się świadectwem:

  • egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym oraz posiada przygotowanie pedagogiczne;
  •  złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II;
  • świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.

Jeżeli nauczyciel w klasach I-III chce uczyć angielskiego bez przystępowania na studia podyplomowe w tym zakresie, ma do tego prawo, o ile: 

  • zdobył kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach nauczania wczesnoszkolnego;
  • legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym; 
  •  ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Jak zostać nauczycielem angielskiego w szkole podstawowej? i w dalszej części artykułu. 

Nauczanie angielskiego w klasach I-III: studia podyplomowe czy kurs? Co warto wybrać?

Rozporządzenie daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia osobom, które chcą nauczać angielskiego w klasach I-III. W związku z tym samodzielnie można zdecydować, czy lepsza będzie nauka na studiach podyplomowych, czy też na kursie kwalifikacyjnym.

baner: nauczanie angielskiego

W naszej ofercie znajduje się “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego”, który został opracowany taki sposób, aby kursant zdobył pełnoprawne kwalifikacje zgodne z MEN oraz potrzebną do pracy nauczyciela angielskiego wiedzę i umiejętności.

Warto podkreślić, że szkolenie to zostało opracowane przez specjalistów zgodnie z założeniami ramowego programu nauczania na kursach z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego.

Co więcej, “Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego” prowadzony jest zgodnie ze standardami jakości i normami międzynarodowymi. Fakt ten potwierdza uzyskany przez naszą placówkę Certyfikat jakości ISO 9001:2015. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.