Metody nauczania języków obcych

354
metody nauczania języków obcych

Metodyka nauczania języka obcego stanowi bardzo szeroki temat ze względu na to, że obejmuje swym zakresem techniki, środki, podejście i kompetencje nauczyciela. Współcześnie nauka drugiego języka przestaje być traktowana jako dodatkowa i mile widziana umiejętność, ponieważ migracje ludności oraz współprace międzynarodowe, są już normalnością. To wpływa na rozwój coraz to nowszych metod nauczania języków obcych, a także wykorzystywanie w tym celu nowych technologii.

Nauczyciel wobec metod nauczania języków obcych

Różnorodność metod nauczania języków obcych wymaga od nauczyciela wszechstronnej wiedzy w tym zakresie, a także stałego uzupełniania informacji potrzebnych do pracy z uczniem. Nauczyciel języka obcego ma obowiązek zdobyć odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, które przyczynią się do skutecznej edukacji. Warto dodać, że korzystanie z wielu metod nauczania języków obcych pozwala na organizowanie ciekawych i skutecznych zajęć, dopasowanych do wieku i możliwości uczniów.

Jakie są metody nauczania języków obcych?

Tak, jak wspominaliśmy, metody nauczania języków obcych stale się rozwijają. W książce  Waldemara Pfeiffera Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki zaproponowano następujący podział metod nauczania języków obcych:

  • metody bezpośrednie (w tym: audiolingwalna, audiowizualną, komunikacyjna); 
  • metody pośrednie (w tym: gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna);
  • metody pośredniczące (w tym: eklektyczna).

Zdobądź wiedzę z zakresu nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego podczas oferowanych przez nas kursów

Metody nauczania języków obcych – charakterystyka

Metoda  audiolingwalna – polega na wykształceniu nawyków językowych poprzez wielokrotne powtarzanie. Nauczyciel w tej metodzie stanowi wzór do naśladowania, ale także nadzoruje reakcje językowe uczniów. Chętnie korzysta się z nauki przez odgrywanie scenek dialogowych, oglądanie materiałów video.

Metoda audiowizualna – wykorzystuje się w tej metodzie połączenie dźwięku z obrazem, np. poprzez oglądanie filmów w języku obcym. Najczęściej jest ona stosowana w pracy z dziećmi.

Metoda komunikacyjna – metoda koncentrująca się na rozmawianiu w języku obcym, która ma na celu poszerzenie słownictwa oraz oswojenie się w wypowiadaniu się w innym języku niż ojczysty, co wpływa na nabywanie swobody w rozmowie.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa – polega na wykorzystywaniu tekstu w nauce poprzez czytanie, tłumaczenie zdań i budowanie na podstawie poznanego słownictwa zdań z odpowiednim doborem formy gramatycznej.

Metoda kognitywna – pochodzi do nauki języka obcego jako twórczego procesu, w którym uczniowie tworzą zdania w języku obcym przy użyciu poznanych wcześniej struktur gramatycznych, odnajdując się w danym kontekście sytuacyjnym.

Metoda eklektyczna – stosuje się tu elementy z różnych metod, przez co metoda aktywizuje wszystkie zmysły, wymaga ona łączenia nabytej wcześniej wiedzy z nowymi treściami. Chętnie wykorzystuje się w niej nowoczesne technologie, np. programy komputerowe.

Przygotowanie do wczesnego nauczania języka obcego

Aby uzyskać przygotowanie do nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, warto zapisać się na oferowane przez nas kursy kwalifikacyjne pedagogiczne dla nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego. Pełna oferta znajduje się pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/oferta/kategorie/kursy-pedagogiczne-do-nauczania-jezykow-obcych

Uczestnik każdego z nich zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu metodyki nauczania, doskonalenia językowego oraz kulturoznawstwa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych z wybranego przez siebie języka. 

Należy podkreślić, że nasze kursy spełniają najwyższe standardy edukacyjne i dają możliwość zdobycia kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem MEN. Dlatego też absolwent po ukończonym kursie otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.