Metody nauczania języków obcych

895
metody nauczania języków obcych

Zaktualizowano dnia 22 listopada 2023

Metodyka nauczania języka obcego stanowi bardzo szeroki temat ze względu na to, że obejmuje swym zakresem techniki, środki, podejście i kompetencje nauczyciela. Współcześnie nauka drugiego języka przestaje być traktowana jako dodatkowa i mile widziana umiejętność, ponieważ migracje ludności oraz współprace międzynarodowe, są już normalnością. To wpływa na rozwój coraz to nowszych metod nauczania języków obcych, a także wykorzystywanie w tym celu nowych technologii.

Nauczyciel wobec metod nauczania języków obcych

Różnorodność metod nauczania języków obcych wymaga od nauczyciela wszechstronnej wiedzy w tym zakresie, a także stałego uzupełniania informacji potrzebnych do pracy z uczniem. Nauczyciel języka obcego ma obowiązek zdobyć odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, które przyczynią się do skutecznej edukacji. Warto dodać, że korzystanie z wielu metod nauczania języków obcych pozwala na organizowanie ciekawych i skutecznych zajęć, dopasowanych do wieku i możliwości uczniów.

Jakie są metody nauczania języków obcych?

Tak, jak wspominaliśmy, metody nauczania języków obcych stale się rozwijają. W książce  Waldemara Pfeiffera Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki zaproponowano następujący podział metod nauczania języków obcych:

  • metody bezpośrednie (w tym: audiolingwalna, audiowizualną, komunikacyjna); 
  • metody pośrednie (w tym: gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna);
  • metody pośredniczące (w tym: eklektyczna).

Zdobądź wiedzę z zakresu nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego podczas oferowanych przez nas kursów

Metody nauczania języków obcych – charakterystyka

Metoda  audiolingwalna – polega na wykształceniu nawyków językowych poprzez wielokrotne powtarzanie. Nauczyciel w tej metodzie stanowi wzór do naśladowania, ale także nadzoruje reakcje językowe uczniów. Chętnie korzysta się z nauki przez odgrywanie scenek dialogowych, oglądanie materiałów video.

Metoda audiowizualna – wykorzystuje się w tej metodzie połączenie dźwięku z obrazem, np. poprzez oglądanie filmów w języku obcym. Najczęściej jest ona stosowana w pracy z dziećmi.

Metoda komunikacyjna – metoda koncentrująca się na rozmawianiu w języku obcym, która ma na celu poszerzenie słownictwa oraz oswojenie się w wypowiadaniu się w innym języku niż ojczysty, co wpływa na nabywanie swobody w rozmowie.

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa – polega na wykorzystywaniu tekstu w nauce poprzez czytanie, tłumaczenie zdań i budowanie na podstawie poznanego słownictwa zdań z odpowiednim doborem formy gramatycznej.

Metoda kognitywna – pochodzi do nauki języka obcego jako twórczego procesu, w którym uczniowie tworzą zdania w języku obcym przy użyciu poznanych wcześniej struktur gramatycznych, odnajdując się w danym kontekście sytuacyjnym.

Metoda eklektyczna – stosuje się tu elementy z różnych metod, przez co metoda aktywizuje wszystkie zmysły, wymaga ona łączenia nabytej wcześniej wiedzy z nowymi treściami. Chętnie wykorzystuje się w niej nowoczesne technologie, np. programy komputerowe.

Przygotowanie do wczesnego nauczania języka obcego

Aby uzyskać przygotowanie do nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, warto zapisać się na oferowane przez nas kursy kwalifikacyjne pedagogiczne dla nauczycieli w zakresie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego. Pełna oferta znajduje się pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/oferta/kategorie/kursy-pedagogiczne-do-nauczania-jezykow-obcych

Uczestnik każdego z nich zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu metodyki nauczania, doskonalenia językowego oraz kulturoznawstwa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych z wybranego przez siebie języka. 

Należy podkreślić, że nasze kursy spełniają najwyższe standardy edukacyjne i dają możliwość zdobycia kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem MEN. Dlatego też absolwent po ukończonym kursie otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.