Kurs kwalifikacyjny a studia podyplomowe

1013
kurs kwalifikacyjny

Zaktualizowano dnia 22 listopada 2023

Kontynuowanie kształcenia, doszkalanie i ogólnie pojęty rozwój są wartościami cenionymi we współczesnym świecie. Dlatego też warto decydować się na dalsze podnoszenie kwalifikacji niezależnie od tego, czy będzie to odbywało się na studiach podyplomowych, czy też kursach kwalifikacyjnych. W dalszej części wskażemy kilka wybranych różnic pomiędzy kursami a studiami, które pozwolą odpowiedzieć sobie na pytanie, którą formę kształcenia wybrać.

Co jest lepsze: kursy czy studia?

Każda z tych form może stanowić dobry wybór w zależności od możliwości i potrzeb słuchacza/kursanta. Decydując pomiędzy kursami kwalifikacyjnymi a studiami podyplomowymi, należy uwzględnić kilka czynników, które pomogą stwierdzić, jaka forma kształcenie będzie lepsza dla danej osoby. Wśród nich wymienia się m.in.:

  • czas trwania nauki;
  • możliwość połączenia kształcenia z innymi obowiązkami;
  • dokumentacja wystawiana po zakończeniu nauki.

Kurs kwalifikacyjny a studia podyplomowe 

Aby zdecydować się na najlepszą dla siebie formę kształcenia, warto porównać ze sobą dostępne możliwości. W związku z tym poniżej wskażemy kilka różnic pomiędzy kursami kwalifikacyjnymi a studiami podyplomowymi.

baner: kursy kwalifikacyjne

Czas trwania nauki na studiach i kursach

Minimalny czas trwania kształcenia na studiach podyplomowych wynosi 2 semestry, czyli 1 rok akademicki.

W przypadku kursów jest to zależne od poruszanej na niej tematyki, a także wymagań określonych w konkretnych rozporządzeniach. Jednak zazwyczaj czas trwania nauki na kursie kwalifikacyjnym jest krótszy niż w przypadku studiów podyplomowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/oferta

Warto dodać, że decydując się na szkolenie z naszej oferty, finalna długość nauki na kursie kwalifikacyjnym jest kwestią indywidualną. Wynika to z tego, że w dużej mierze czas kształcenia zależy od dyspozycyjności, determinacji oraz wcześniej nabytej wiedzy kursanta. Skrócenie trwania kursu jest możliwe, dzięki zastosowaniu formy e-learningowej umożliwiającej równoległe realizowanie teorii na platformie oraz praktyk.

Możliwość połączenia kształcenia z innymi obowiązkami

Żadna z proponowanych form nauczania nie wyklucza możliwości połączenia kształcenia z innymi obowiązkami. Jednak w przypadku studiów podyplomowych zazwyczaj wymogi dotyczące frekwencji oraz harmonogramy zajęć są odgórnie narzucone przez uczelnię, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. 

Szkolenia cechuje większa elastyczność w kwestiach organizacji, szczególnie w sytuacji, gdy można je (lub ich część) realizować w sposób zdalny. Nasza placówka oświatowa specjalizuje się w organizacji kursów kwalifikacyjnych online. Innowacyjna platforma e-learningowa zawiera materiały dydaktyczne dostępne dla kursanta przez cały okres nauki, a postępy w ich realizowaniu są zapisywane na indywidualnym koncie uczestnika. Dzięki temu może on nabywać wiedzę z części teoretycznej w dowolnie wybranym miejscu i o każdej porze, o ile ma dostęp do internetu.

Zwiększ szansę na uzyskanie awansu zawodowego za pomocą kursów kwalifikacyjnych

Dokumentacja wystawiana po studiach a kursach

Mogłoby się wydawać, że dokumentacja wystawiana po studiach podyplomowych ma większą wartość niż ta po kursie kwalifikacyjnym. Wynika to z tego, że absolwenci studiów dostają dyplomy zakończenia nauki, a niektórzy organizatorzy kursów oferują jedynie stworzone przez siebie certyfikaty.

Dokumentacja otrzymana po kursach może być również wartościowa i potwierdzać nabyte kwalifikacje. Najważniejszą kwestią jest to, czy program realizowany podczas kształcenia spełnia wymagania standardów edukacyjne i wymagania rozporządzeń. Tak też jest w przypadku naszych kursów kwalifikacyjnych, po których pozytywnym ukończeniu, uczestnik otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN