Innowacje w nauczaniu języków obcych

430
nauka języka obcego

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2023

O innowacjach mówimy w kontekście wprowadzenia czegoś nowego do użytku. We współczesnym świecie dynamiczne zmiany można zaobserwować w rozwoju nowych technologii, które wykorzystywane są coraz szerzej w różnego typu działaniach, w tym do nauczania języków obcych. Na innowacje pedagogiczne wpływają także nowe wyzwania stawiane przed nauczycielami. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Po co wprowadza się innowacje pedagogiczne?

Wszelkie innowacje w nauczaniu mają na celu wprowadzanie zmian w edukacji, które pozwolą osiągnąć lepsze efekty nauczania, np. języków obcych. Nauczyciel powinien wychodzić naprzeciw potrzebom swoich uczniów i dopasowywać do nich narzędzia i metody kształcenia – jest to wyzwanie współczesnej edukacji.

baner: nauczanie angielskiego

Wincenty Okoń innowacje pedagogiczne określał jako zmiany w strukturze systemu szkolnego lub jej pewnych składników, które będą miały w celu wprowadzenie ulepszeń o wymiernym charakterze. Innowacje mogą dotyczyć składników, takich jak:

  • nauczyciele,
  • programy i podręczniki, 
  • wyposażenie zakładów wychowawczych, 
  • środki masowego przekazu,
  • środowisko wychowawcze.

Aktualnie wprowadzanie innowacji w nauczaniu nie jest postrzegane w kategoriach zmiany struktury, a zmian polegających na doskonaleniu sposobów kształcenia.

Zdobądź przygotowanie do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego podczas oferowanych przez nas kursów

Innowacje w nauczaniu języków obcych

Coraz to nowsze metody nauczania powstają po to, aby umożliwić uczniom dostęp do ciekawych oraz efektywnych zajęć języka obcego. To przyczynia się do zwiększenia zaangażowania osoby uczącej, a dodatkowo kształcenie staje się przyjemnością. 

Innowacyjne w nauczaniu języków obcych jest wykorzystywanie nowych technologii do prowadzenia zajęć. Współcześnie nauczyciele mają duży wybór dostępnych stron internetowych wspierających nauczanie języków oraz aplikacji przydatnych do nauczania języka obcego, na których to znajdują się różnego rodzaju filmy z lektorem oraz gry i zabawy językowe.

Przygotowanie do nauczania języków obcych w sposób innowacyjny

nauczanie angielskiegoInnowacyjne formy szkolenia wykorzystywane są nie tylko w procesie kształcenia uczniów języka obcego. Współcześnie nowe technologie umożliwiają także zdobycie przygotowania do nauczania języków obcych oraz wczesnego nauczania języka obcego podczas kursów online

Przykładem takiego rozwiązania są oferowane przez nas pedagogiczne kursy kwalifikacyjne realizowane na nowoczesnej platformie e-learningowej. Zawiera ona opracowane przez specjalistów materiały dydaktyczne dostępne dla kursanta przez cały okres nauki. Uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do indywidualnego konta, na którym zapisywane są jego postępy w realizowaniu kształcenia. Dzięki temu może on nabywać wiedzę z części teoretycznej w elastyczny sposób, tj. w dowolnie wybranym miejscu i o każdej porze, o ile ma dostęp do internetu.

W naszej ofercie znajdują się kursy pedagogiczne przygotowujące do nauczania: angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Uczestnik każdego z nich zdobędzie wszechstronną wiedzę z zakresu metodyki nauczania, doskonalenia językowego oraz kulturoznawstwa, a także dostęp do materiałów edukacyjnych z wybranego przez siebie języka. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod poniższym odnośnikiem: https://epedagog.edu.pl/oferta/kategorie/kursy-pedagogiczne-do-nauczania-jezykow-obcych

Należy podkreślić, że nasze kursy spełniają najwyższe standardy edukacyjne i dają możliwość zdobycia kwalifikacji zgodnych z rozporządzeniem MEN. Dlatego też absolwent po ukończonym kursie otrzymuje dokumentację zgodną z rozporządzeniem MEN.