Jak oligofrenopedagogika wpływa na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami?

993
oligofrenopedagogika

Zaktualizowano dnia 2 stycznia 2023

Oligofrenopedagogika określana jest także jako pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, która wynikać może z zaburzeń genetycznych, neurorozwojowych i nie tylko. Wymienia się wiele powodów dotyczących występowania takiej niepełnosprawności, jednak niezależnie od nich uczniowie wymagają działań terapeutycznych odnoszących się do funkcjonowania społecznego. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytania dotyczące tego, co to jest spektrum autyzmu, czy oligofrenopedagog może pracować z dzieckiem autystycznym i w jaki sposób prowadzona jest edukacja i terapia tych dzieci.

Co to jest spektrum autyzmu?

Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do zaburzeń neurorozwojowych, którym towarzyszyć może niepełnosprawność intelektualna. Obszary, w których najczęściej przejawiane są deficyty to: interakcja społeczna i komunikacja. Jednak należy zaznaczyć, że każdy przypadek wymaga indywidualnego traktowania, ponieważ nie wszystkie osoby będą miały takie same objawy.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera

Dlatego też w obecnie funkcjonującej klasyfikacji ICD-11 zaburzenia autystyczne zostały określone jako całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Ta zmiana pozwoliła włączyć kategorie, takie jak: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy i zespół Aspergera do jednej grupy, jaką jest właśnie spektrum autyzmu. Ma to na celu ujednolicenie diagnostyki, ponieważ diagnozy te miały ze sobą wiele cech wspólnych.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Przez lata powstało wiele metod na edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu. Nie ma bowiem jednej skutecznej formy pracy, która będzie odpowiednia dla każdego. Ujednolicenie diagnostyki nie zmienia tej zasady. Formy edukacji i terapii muszą być dobrane adekwatnie do poziomu doświadczanych trudności oraz potrzeb osoby ze spektrum autyzmu.

Wśród znanych metod terapeutycznych należą: stosowana analiza zachowania, metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem, metoda dobrego startu itd. Dodatkowo powinny być one wspierane przez terapie uzupełniające, takie jak: arteterapia, muzykoterapia, animaloterapia itd.

Jak pracować z dzieckiem autystycznym?

Aby wiedzieć, jak pracować z dzieckiem autystycznym w sposób prawidłowy, należy przede wszystkim poznać jego potrzeby i możliwości. Istotnym aspektem jest opracowanie planu działania, ponieważ dziecko autystyczne odnajduje się lepiej w swoich zajęciach, gdy jego dzień jest uporządkowany i schematyczny. Ponadto musi czuć się komfortowo i bezpiecznie, nie ma możliwości, by zmuszać dziecko do czynności, których nie chce robić.

Czy oligofrenopedagog może pracować z dzieckiem autystycznym?

edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuOligofrenopedagogika to jeden z działów pedagogiki specjalnej. Dotyczy on pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, która może występować wraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dziedzina ta pozwala zrozumieć, w jaki sposób kształtować rozwój dziecka, m.in. przez minimalizowanie trudności wynikających z zaburzenia

Oligofrenopedagodzy dbają o to, aby przygotować uczniów do życia społecznego, np. dzięki pracy w zakresie komunikacji i interakcji społecznej społecznych. Wpływa to na poprawę aktualnej jakości życia ucznia, ale także ma to wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie. Specjaliści w zakresie oligofrenopedagogiki często pełnią funkcję nauczyciela wspomagającego i zajmują się  działaniami dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi.

Czy warto robić kurs z zakresu oligofrenopedagogiki?

Warto zrobić kurs z zakresu oligofrenopedagogiki, ponieważ dzięki niemu uczestnik nabędzie umiejętności potrzebne do prowadzenia działań terapeutycznych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, a także przygotować ich do życia po zakończeniu edukacji. 

Centrum Doskonalenia Zawodowego dodatkowo wyposaży kursantów w wiedzę z pedagogiki specjalnej, w tym sposobów diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wszystko to za sprawą zintegrowanego Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera online

Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć naukę z innymi obowiązkami. Ponadto kursant sam decyduje o czasie i miejscu kształcenia. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.