Terapia behawioralna a SAZ – czy to to samo?

1426
terapia behawioralna kurs

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Występowanie behawioryzmu w psychologii, przyrodzie, filozofii i nie tylko uwarunkowane jest różnorodnością badań podjętych na ten temat. Przez lata wypracowano wiele metod badawczych odnoszących się do zachowania i sposobów jego modyfikacji. Jest to nauka chętnie wykorzystywana w psychologii. W dalszej części artykułu omówimy: kto to jest behawiorysta, na czym polega terapia behawioralna i SAZ, a także przedstawimy zalety kursu terapeutycznego online.

Behawioryzm w psychologii

Behawioryzm i psychologia są ze sobą połączone, ponieważ terapia behawioralna wykorzystuje naukę psychologiczną do tego, aby przewidzieć konkretną reakcję na podstawie danego bodźca. Chętnie wykorzystywana jest także terapia poznawczo-behawioralna, gdzie aktywność poznawcza ma wpływ na zachowanie, a zmianę behawioralną można wywołać dzięki zmianie poznawczej. 

Zatem kto to jest behawiorysta? Jest to specjalista zajmujący się zachowaniem nie tylko zwierząt, jak współcześnie jest to kojarzone, ale także i ludzi. Pierwszym behawiorystą był John B. Watson, który wygłosił słynny manifest Psychologia, jak widzi ją behawiorysta z 1913 roku.

Terapia SAZ a terapia behawioralna 

terapia sazTerapia SAZ oznacza pracę terapeutów w paradygmacie stosowanej analizy zachowania. Jest to jeden z nurtów terapii bahawioralnej. Termin „stosowana” oznacza to, że podejmowanie czynności ma na celu zmianę sposobu działania pacjenta istotnego z perspektywy danej jednostki. Terapia behawioralna sprawdza zależności pomiędzy zachowaniem a czynnikami, które na nie wpływają. W praktyce jest to zastępowanie niepożądanych działań na te akceptowane.

Jeśli chodzi o pacjentów, którym zaleca się terapię SAZ, to są to przede wszystkim dzieci z zaburzeniami rozwoju – głównie ze spektrum autyzmu, ale nie tylko. Wykorzystuje się ją również w pracy z osobami z problemami w zakresie psychologii klinicznej. Terapia SAZ ma także swoje zastosowanie wśród małych dzieci i nastolatków w celu wspierania ich prawidłowego rozwoju.

Terapia behawioralna – kurs online 

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii behawioralnej umożliwia kursantowi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy jako terapeuta behawioralny. Jest to szkolenie online, co umożliwia uczestnikowi połączenie kształcenia z innymi obowiązkami, a także przyswajanie wiedzy we własnym tempie bez presji czasu. Po jego ukończeniu uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii behawioralnej

W zakresie terapii behawioralnej kurs musi przygotować uczestnika do różnorodnych sytuacji związanych z pracą terapeuty. W związku z tym jego celem jest wyposażenie kursantów w praktyczne umiejętności, wiedzę w zakresie: teoretycznych podstaw stosowanej analizy zachowania (SAZ); metod i technik terapeutycznych; diagnozowania, terapii i zagadnień etycznych w pracy z dziećmi z autyzmem. Co więcej, uczestnik nauczy się konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych oraz pracy nad umiejętnościami społecznymi i zachowaniami trudnymi.