Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii behawioralnej

Cena: 1599.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1599.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu terapii behawioralnej (270 godzin)".

Nauka trwa 270 godzin i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz wiedzy i umiejętności specjalistycznych niezbędnych do pracy terapeuty behawioralnego.

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz pozostałych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć rodzice dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania oraz z trudnościami związanymi z nauką i zachowaniem w szkole lub przedszkolu i w domu na co dzień.


Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:

- teoretycznych podstaw stosowanej analizy zachowania (SAZ);

- stosowania analizy zachowania w edukacji;

- technik terapii behawioralnej;

- zachowań trudnych w oparciu o SAZ;

- diagnozy, terapii i zagadnień etycznych w pracy z dziećmi z autyzmem;

- konstruowania programów edukacyjno-terapeutycznych

- umiejętności społecznych.

 

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.

 

W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl

 

Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!

Program kursu - pobierz