Oceniamy poziom trudności pracy pomocy w przedszkolu

1192
praca pomoc w przedszkolu

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Asystent nauczyciela, który pracuje w przedszkolu, określany jest także jako: pomoc w przedszkolu czy pomoc przedszkolna. Jest to zawód charakteryzujący się dużą odpowiedzialnością, dlatego osoba na tym stanowisku musi spełniać konkretne wymagania, o czym będziemy pisać w dalszej części artykułu. Omówimy także, co robi pomoc nauczyciela w przedszkolu oraz z jakimi wyzwaniami mierzy się w pracy.

Co robi pomoc nauczyciela w przedszkolu?

co robi pomoc nauczyciela w przedszkoluGłównym zadaniem pracy asystenta w przedszkolu jest udzielenie wsparcia nauczycielowi. Jest to niezbędne w licznych grupach, w których opieka nad dziećmi w pojedynkę byłaby niemożliwa. Zatem co robi pomoc w przedszkolu? Zajmuje się zarówno czynnościami porządkowymi, jak i opiekuńczo-wychowawczymi. Ponadto pomaga w prowadzonych przez nauczyciela zajęciach dydaktycznych, wykorzystując swoje doświadczenie w pacy z dziećmi.

Pomoc nauczyciela w przedszkolu – obowiązki 

W pracy pomocy nauczyciela w przedszkolu obowiązki określone zostają na początku zatrudnienia. Ważne jest, aby omówić, z czym związane jest pomaganie przedszkolakom w czynnościach higienicznych i dzięki temu uniknąć nieporozumień pomiędzy współpracownikami. 

Pomoc przedszkolna nadzoruje dzieci podczas odpoczynku, a także opiekuje się nimi podczas zabaw, spacerów i wycieczek. Ponadto pod kierunkiem nauczyciela zajmuje się czynnościami przygotowawczymi do zajęć, pomaga podczas ich realizacji, a po tych ćwiczeniach dba o porządkowanie materiałów dydaktycznych i zabawek. Na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu obowiązkiem jest także pomaganie dzieciom w spożywaniu posiłków oraz ich ubieraniu i rozbieraniu.

Wyzwania w pracy pomocy w przedszkolu

Praca pomoc w przedszkolu z dziećmi wymaga odpowiedniego przygotowania, tj. nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zdobycia zatrudnienia. Jednak nie bez znaczenia są cechy charakteru. Pomoc przedszkolna powinna być osobą empatyczną, cierpliwą i opanowaną, dzięki czemu nie będzie miała kłopotu z poradzeniem sobie w sytuacji, gdy dziecko wpadnie w płacz lub zacznie rzucać przedmiotami. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola

Nie da się jednoznacznie określić, czy praca pomocy przedszkola jest trudna. Dla jednych osób nie będzie stanowiła wyzwania, a dla innych może okazać się problematyczna. Bardzo przydatna jest tu  umiejętność oceny zagrożenia zdrowia oraz życia, a także szybkiego reagowania, ponieważ w przedszkolu zdarzają się różnego rodzaju wypadki. Wtedy to cała kadra musi wykazać się gotowością i racjonalnym działaniem, co dla niektórych może być bardzo trudne.

Asystent nauczyciela przedszkola – wymagania 

Pomoc przedszkolna powinna zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do opieki nad dzieckiem, przestrzegając przy tym przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Od asystenta nauczyciela przedszkola wymaga się, aby nie był osobą karaną i nie miał zakazu wykonywania zawodu. Warto dodać, że odpowiednie przygotowanie zawodowe można uzyskać np. za pomocą kursu pedagogicznego do pracy w przedszkolu przeznaczonego dla przyszłych asystentów. 

Kurs dla pomocy przedszkola

Kurs Kwalifikacyjny asystenta nauczyciela przedszkola umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do zatrudnienia się w pracy pomocy przedszkola. Podczas szkolenia poruszane są tematy z zakresu pedagogiki, psychologii, a także socjologii. Poza tym kursant przygotowuje się do edukacji z różnorodnego zakresu, komunikacji z dzieckiem oraz metodyki organizacji czasu wolnego. Dodatkowo omawiane są kwestie związane z prawami dziecka, udzielaniem mu pierwszej pomocy oraz wytycznymi dotyczącymi zasad BHP w przedszkolu. Absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowe.