Program kursu integracji sensorycznej – jakie są jego najważniejsze aspekty?

305
kurs integracji sensorycznej

Różnego rodzaju kursy integracji sensorycznej mogą pomóc nabyć kompetencje potrzebne do pracy jako terapeuta SI. Jednak zanim wybierze się jeden z nich, warto zapoznać się z zagadnieniami, jakie będą poruszane podczas szkolenia. Integracja sensoryczna – co to jest, po co się ją prowadzi, a także co powinien umieć terapeuta SI – to tematy omawiane w dalszej części artykułu.

Integracja sensoryczna – co to jest?

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to jest integracja sensoryczna, warto wyjaśnić znaczenie tych słów. Zatem integracja dotyczy łączenia się części w pewną całość, a sensoryka odnosi się do doznań za pomocą zmysłów. W związku z tym integracja sensoryczna określa proces odczuwania, rozumienia i organizowania przez mózg informacji pochodzących właśnie ze zmysłów oraz tworzenia ich powiązań ze wcześniejszymi doświadczeniami. Dzięki temu organizm potrafi odpowiedzieć adekwatną reakcją. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej

Z kolei zaburzona integracja sensoryczna występuje, gdy dziecko w sposób nieprawidłowy rejestruje i przetwarza bodźce znajdujące się w różnych systemach sensorycznych. Wtedy to należy udać się na terapię SI, podczas której specjalista stymuluje dany układ sensoryczny: dotykowy, proprioceptywny oraz przedsionkowy.

Zabawki a integracja sensoryczna. Pomoce terapeutyczne

Terapia może kojarzyć się z ze żmudnymi ćwiczeniami, więc terapeuci muszą opracować ją w taki sposób, aby dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach. Dlatego też pracę nad zaburzoną integracją sensoryczną powinno się wykonywać poprzez zabawę. Dzięki temu dziecko będzie zaangażowane w ćwiczenia, a spotkania z terapeutą będą dla niego przyjemnością. 

Zadania wykonywane w ramach terapii SI dobierane są odpowiednio do zdiagnozowanego problemu dziecka. Prowadzi się je sposób indywidualny, dlatego do integracji sensorycznej pomoce terapeutyczne dopasowane są do możliwości i kondycji dziecka. Tak samo jest w przypadku zabawek integracji sensorycznej konkretnego układu. Warto korzystać z takich form pomocy, aby dziecko jak najlepiej czuło się podczas terapii.

Czego przyszły terapeuta uczy się na kursie integracji sensorycznej?

integracja sensoryczna pomoceTematyka poruszana podczas kursu integracji sensorycznej zależy od placówki oświatowej, która go prowadzi. Program takiego szkolenia powinien jednak umożliwić uczestnikowi zdobycie wiedzy i umiejętności specjalistycznych niezbędnych do pracy jako terapeuta SI

W związku z tym na Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu integracji sensorycznej oferowanym przez Centrum Doskonalenia Zawodowego omawiana jest teoria oraz praktyka. Kursant poznaje podstawy dziedzin, takich jak: pedagogika specjalna, psychologia rozwojowa i kliniczna, anatomia, fizjologia oraz neuroanatomia. 

Dodatkowo poruszana jest szczegółowo tematyka SI, np. jej założenia, wpływ na rozwój, rodzaje i klasyfikacje zaburzeń integracji sensorycznej i nie tylko. Ponadto kursant uczy praktycznego prowadzenia terapii integracji sensorycznej: pomoce, metodykę i warsztat pracy w różnego typu terapiach (ogopedycznej, oligofrenopedagogice i tyflopedagogicej), sposoby programowania spotkań itd. Dzięki temu uczestnik zdobywa kompletną wiedzę potrzebną do pracy jako terapeuta SI.

Kto może przystąpić na kurs integracji sensorycznej i co on daje? 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz pozostałych osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat pracy z dzieckiem z zaburzeniami SI.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje. Po ukończeniu Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu integracji sensorycznej oferowanego przez Centrum Doskonalenia Zawodowego kursant otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.