Czy każdy nauczyciel może zostać oligofrenopedagogiem?

1105
kurs pedagogiczny dla nauczycieli

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2022

Oligofrenopedagogika to dziedzina, która zajmuje się teorią i praktyką pedagogiczną. Dotyczy ona warstwy procesów rewalidacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalista zajmujący się tego typu zadaniami powinien wykazywać się cechami osobowości, takimi jak: otwartość, sumienność, cierpliwość. Ponadto musi on zdobyć wszechstronną wiedzę potrzebną do pracy z uczniami. Takie kształcenie oferują m.in. kursy pedagogiczne dla nauczycieli.

Do kogo jest skierowany kurs oligofrenopedagogiki?

W dziedzinie, jaką jest oligofrenopedagogika, kurs pedagogiczny online lub stacjonarny najczęściej organizowany jest dla nauczycieli i pedagogów. Dlatego też warunkiem przystąpienia do takiego szkolenia jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

W przypadku Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki uczestnikiem może zostać nauczyciel lub wychowawca zatrudniony (bądź chcący podjąć pracę) w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, który nie posiada kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Co więcej, szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czego nauczyciel nauczy się na kursie oligofrenopedagogiki?

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone na kursie oligofrenopedagogiki, zależą od programu placówki oświatowej, która go prowadzi.

oligofrenopedagogika uprawnieniaWarto, aby nauczyciel sprawdził tematykę zajęć, zanim zdecyduje się na szkolenie. Dzięki temu może wybrać opcję, dzięki której zdobędzie wszechstronną wiedzę i umiejętności. 

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego – zgodnie z tym, co sugeruje nazwa – przygotowuje uczestnika z tematyki pedagogiki specjalnej oraz oligofrenopedagogiki. Ponadto kursant poznaje podstawy psychologiczne rewalidacji i metodykę nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kim jest oligofrenopedagog?

Oligofrenopedagog jest nauczycielem wykwalifikowanym do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, które mają na celu przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Ponadto specjalista ten dba o to, aby dostosować sposoby kształcenia dydaktyczno-wychowawczego do indywidualnych predyspozycji dzieci i młodzieży.

Każdy nauczyciel z odpowiednim wykształceniem ma możliwość do tego, aby pracować jako oligofrenopedagog. Uprawnienia potrzebne do wykonywania tego zawodu można zdobyć za sprawą ukończenia studiów w zakresie pedagogiki specjalnej. Innym sposobem jest przystąpienie nauczyciela na studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki. Uprawnienia zdobyte w ten sposób są tak samo honorowane jak u absolwenta studiów wyższych.

Zalety nauki na kursie pedagogicznym dla nauczycieli online

Kursy pedagogiczne dla nauczycieli online cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to z tego, że współczesne platformy e-learningowe stworzone są taki sposób, by można było efektywnie przyswajać informacje. Warto zwrócić uwagę na to, że dla osób zajętych lub zapracowanych jest to najwygodniejsza (a często nawet jedyna) możliwość podjęcia nauki na kursie pedagogicznym dla nauczycieli.

baner: kurs oligofrenopedagogiki

Kształcenie w sposób zdalny daje swobodę w gospodarowaniu czasem, gdyż  przyswajanie wiedzy odbywa się we własnym tempie bez presji czasu. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli online można wykonać w dowolnym miejscu, o ile kursant ma dostęp do internetu i urządzenia mobilnego. Dodatkową zaletą jest to, że jest to szansa na powrót do wybranych treści, co nie zawsze jest możliwe podczas szkolenia stacjonarnego przez ograniczenia czasowe. 

W dziedzinie, jaką jest oligofrenopedagogika, kurs pedagogiczny online powinien zostać opracowany tak, aby przygotować nauczyciela do efektywnej pracy z uczniami. Wszystkie z wymienionych zalet oferuje Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, dostępny na naszej stronie internetowej. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.