Kursy kwalifikujące nauczycieli do rozpoczęcia pracy w szkole

8307
kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Zaktualizowano dnia 7 listopada 2022

Zatrudnienie w szkole wymaga zdobycia umiejętności zawodowych. Bez odpowiednich uprawnień nauczycielskich wychowawcom trudno byłoby dopasować metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów. W celu zdobycia wymaganych kompetencji bardzo przydatne są m.in. różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Dają one możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy w szkole.

Czym są kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli?

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są formą szkolenia z zakresu konkretnego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego. Musi być on organizowany zgodnie z przepisami Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań od nauczycieli. Jest to sposób na otrzymanie kwalifikacji pedagoga szkolnego.

kwalifikacje pedagoga szkolnegoJakie są rodzaje kursów pedagogicznych? 

Kurs pedagogiczny jest szansą zdobycia umiejętności potrzebnych, aby otrzymać uprawnienia nauczycielskie i umiejętności pracy z różnorodnymi typami uczniów. Celem tego typu szkoleń jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki i innych dziedzin pokrewnych. Program dostosowany jest do wybranej specjalności kształcenia. 

W ofercie Centrum Doskonalenia Zawodowego znajdują się kursy pedagogiczne do nauczania języków obcych; przygotowujące w zakresie pedagogiki specjalnej; przeznaczone dla nauczycieli zawodu, opiekunów lub zarządzających oświatą, ale nie tylko. Bogata oferta umożliwia wybranie kierunku kształcenia według zapotrzebowania i własnych preferencji.

Czego powinien uczyć kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole?

Kurs pedagogiczny uprawniający do pracy w szkole powinien zawierać informacje, które kompleksowo przygotuje przyszłego nauczyciela do wyzwań zawodowych związanych z pracą z uczniem. Treści przyswajane podczas takiego szkolenia różnią się od siebie w zależności od placówki oświatowej, która go prowadzi. 

Program Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli opracowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego składa się z następujących tematów:

  • pedagogika ogólna,
  • psychologia ogólna,
  • dydaktyka ogólna,
  • teoria wychowania,
  • diagnostyka i badania pedagogiczne,
  • historia wychowania,
  • socjologia i pedagogika społeczna,
  • etyka i filozoficzne koncepcje człowieka.

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli – dla kogo dokładnie jest przeznaczony?

Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego. Jednak należy podkreślić, że warunkiem przystąpienia jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia. 

baner: Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla Nauczycieli

Warto dodać, że kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są przydatną formą kształcenia dla kadry prowadzącej szkolenia z ratownictwa wodnego, pracowników placówek systemu oświaty lub innych osób, które w myśl odrębnych przepisów muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania kursów pedagogicznych online

Elastyczny czas trwania kursów pedagogicznych online to ich duża zaleta. Kursant ma szansę na przyswajanie wiedzy we własnym tempie bez presji. W przypadku szkoleń oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zawodowego dodatkowym plusem jest to, że proces nauki odbywa się w sposób intuicyjny. Dzieje się tak za sprawą platformy e-learningowej opracowanej przez specjalistów.

Dla Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla Nauczycieli wyznaczono 270 godzin teorii i 150 godzin praktyk zawodowych. Jednak finalny czas nauki zależy od potrzeb i możliwości kursanta. Ponadto nauka online umożliwia powrót do wybranych treści, co nie zawsze jest możliwe podczas szkolenia stacjonarnego. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN.