Najczęściej wybierane zawody po bibliotekarstwie

507
bibliotekarstwo

Zaktualizowano dnia 5 grudnia 2022

Bibliotekoznawstwo to dziedzina, która wbrew pozorom, umożliwia wiele, interesujących ścieżek kariery. Jednak zanim przystąpi się do kształcenia w tym kierunku, warto dowiedzieć się, jak zostać bibliotekarzem i czy jest to zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami. W tym artykule wskażemy najważniejsze kwestie związane z podjęciem zatrudnienia przez absolwenta bibliotekarstwa.

Jak zostać bibliotekarzem?

W bibliotekach mogą zostać zatrudnione osoby, które mają wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Taka informacja znajduje się w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Jednak praca bibliotekarza to nie tylko wydawanie książek, a również szereg obowiązków biurowych. Pracownik ten zajmuje się m.in.: inwentaryzacją zbiorów, rejestrowaniem wypożyczeń, uczestniczeniem w kontroli zasobów bibliotecznych, udzielaniem informacji naukowych.

baner: kurs bibliotekarski

W związku z tym bibliotekarz powinien mieć wiedzę i umiejętności, dzięki którym będzie prawidłowo realizował ww. obowiązki. Dlatego też jest kilka możliwości edukacyjnych do tego, jak zostać bibliotekarzem. Mianowicie odpowiednie kształcenie zapewniają studia wyższe lub podyplomowe, a także Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Kurs bibliotekarski – dla kogo jest przeznaczony i czy warto do niego przystąpić?

Kurs bibliotekarski przeznaczony jest dla nauczycieli pragnących pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza lub dla osób bez uprawnień pedagogicznych, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne. 

bibliotekarstwoZdecydowanie warto wziąć udział w Kursie Kwalifikacyjnym z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Po pierwsze szkolenie to umożliwia zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN niezbędnych do podjęcia pracy bibliotekarza, a po drugie absolwent kursu otrzymuje dokument potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Co więcej, przyszły bibliotekarz kurs może wykonać w sposób zdalny, dzięki czemu będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie. Zapisu na szkolenie można dokonać na stronie – https://epedagog.edu.pl/kursy/102

W programie kursu znajdują się tematy dotyczące: podstaw prawnych, metodyki pracy, komunikacji społecznej, biblioterapii, informacji naukowej, zarządzania i marketingu, a także innych zagadnień związanych z pracą w bibliotece.

Praca po bibliotekarstwie

Bibliotekarstwo wiąże się przede wszystkim z podjęciem zatrudnienia w różnego rodzaju bibliotekach: naukowych, szkolnych, publicznych itp. Jest to najczęściej wybierane miejsce pracy po tym kierunku. Jednak warto podkreślić, że biblioteka oferuje różne stanowiska – można pracować nie tylko jako osoba wydająca zbiory, ale także jako pracownik zajmujący się zarządzaniem, marketingiem, administracją itp.

Jeżeli bibliotekarz chce podjąć pracę w innym miejscu niż biblioteka, ma taką możliwość. Mianowicie absolwent bibliotekoznawstwa może również dostać zatrudnienie w instytucjach kultury lub innych przedsiębiorstwach zajmujących się współpracą z bibliotekami. Co więcej, umiejętności w zakresie informacji naukowych dają możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się informatologią, a dzięki wiedzy na temat archiwizowania dokumentów, absolwent może ubiegać się o pracę w archiwum lub jako kustosz. Ponadto część osób decyduje się na karierę naukową. Jak widać, istnieje wiele, interesujących rozwiązań wyboru ścieżki zawodowej.