Najbardziej interesujące momenty w pracy bibliotekarza

715
szkolenia dla bibliotekarzy

Zaktualizowano dnia 2 stycznia 2023

Aktualnie bibliotekarze mają znacznie szersze kompetencje niż dawniej, dzięki czemu praca bibliotekarza wcale nie musi być nudna. Rozmaitość zadań sprawia, że wybór tej branży daje możliwość wykonywania interesujących wyzwań zawodowych. Zanim jednak rozpocznie się pracę w bibliotece, warto się do tego odpowiednio przygotować. Wtedy to rozwiązaniem mogą być szkolenia dla bibliotekarzy.

baner: Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Praca w bibliotece – wymagania wynikające ze współczesności

Bibliotekoznawstwo to nie tylko umiejętności przyjmowania i realizowania zamówień czytelników. Aktualnie w pracy w bibliotece wymagania ulegają przekształceniu przez szybko zachodzące zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne. Adaptacja do nowych warunków jest niezbędna do tego, aby na bieżąco można było spełniać oczekiwania osób korzystających z bibliotek.

Jednak te przemiany wiążą się także z poszerzaniem umiejętności pracowników tych instytucji. Dlatego przydatne jest branie udziału w różnych szkoleniach dla bibliotekarzy w celu aktualizowania swojej wiedzy. Współczesny pracownik biblioteki musi biegle posługiwać się narzędziami informacyjno-komunikacyjmi. Ułatwiają one proces wykonywania zadań zawodowych, ale także sprawiają, że jest on ciekawszy. 

Wydawanie książek to nie wszytko co robi bibliotekarz

Najczęściej kojarzonym zadaniem z tym, co robi bibliotekarz, jest wydawanie książek dla osób wypożyczających. Jednak praca w bibliotece to także gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie różnorodnych zbiorów bibliotecznych. 

co robi bibliotekarzPracując w tej instytucji, można doświadczyć ciekawych sytuacji szczególnie przez to, że współpracuje się z różnymi osobami. Każdy odwiedzający poszukuje księgozbioru, a do jego odnalezienia często potrzebna jest pomoc bibliotekarza. Jedne pozycje dostępne są „od ręki”, a niektóre z nich wymagają przeszukania archiwum i odkrywania książek „na nowo”.

Poza tym bibliotekarz dba o właściwe funkcjonowanie tego miejsca. Zakres obowiązków zależny jest od tego, ile jest obsadzonych osób na tym stanowisku oraz wewnętrznego podziału zadań. Innym rodzajem obowiązków w tej pracy są zadania administracyjne, zarządcze i marketingowe, które również mogą stanowić źródło ciekawych wyzwań zawodowych w dziedzinie bibliotekoznawstwa.

Czy szkolenia dla bibliotekarzy odbywają się online?

Na rynku są dostępne szkolenia dla bibliotekarzy online. Przykładem jest Kurs Kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego. Umożliwia on zdobycie zdalnie kwalifikacji zgodnych z MEN i umiejętności potrzebnych do pracy jako bibliotekarz. Dzięki temu uczestnik będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie. 

W jego programie znajdują się tematy dotyczące: podstaw prawnych, metodyki pracy, komunikacji społecznej, biblioterapii, informacji naukowej, zarządzania i marketingu, a także innych zagadnień związanych z pracą w bibliotece.

Absolwent Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej otrzymuje dokument potwierdzający nabytą wiedzę.