Dotacje dla bezrobotnych
Dotacje dla firm

Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera

Cena: 1999.00 PLN   Najniższa cena wybranego kursu w ciągu ostatnich 30 dni: 1999.00 PLN
     

Opis kursu

"Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera (290 godzin)".
 
Nauka trwa 290 godzin (zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej) i kończy się egzaminem. Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji zgodnych z MEN oraz umiejętności i wiedzy specjalistycznej niezbędnej do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo.
 
Kurs przeznaczony jest dla:
 
- nauczycieli i wychowawców zatrudnionych (bądź planujących podjąć zatrudnienie) w m.in.: placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego, ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach pomocy społecznej, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, autyzmem oraz zespołem Aspergera.
- pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych pragnących przygotować się do pracy z osobami szczególnie potrzebującymi zarówno wsparcia, jak i opieki.
 
Zadaniem kursu jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu:
 
- pedagogiki specjalnej;
- oligofrenopedagogiki;
- diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu;
- podstaw psychologicznych rewalidacji;
- psychologiczno-społecznych problemów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera;
- metodyki nauczania i wychowania niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębokim;
- metodyki wychowania w internacie;
- rewalidacji indywidualnej.
 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest wysłanie skanem kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych na maila: kontakt@epedagog.edu.pl. Po wysłaniu ww. dokumentu można zapisać się na kurs. Konto zostanie aktywowane automatycznie po dokonaniu wpłaty.
 
W przypadku braku posiadania wykształcenia wyższego, Centrum Doskonalenia Zawodowego umożliwia warunkowe przystąpienie do kursu. Prosimy o skierowanie prośby za pośrednictwem adresu mailowego instytucji: kontakt@epedagog.edu.pl
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@epedagog.edu.pl
 
Kurs można ukończyć nawet w miesiąc!
 
Program kursu - pobierz