Tyflopedagogika: pomoce dydaktyczne przydatne w pracy

550
tyflopedagogika pomoce dydaktyczne

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Tyflopedagogika to subdyscyplina pedagogiczna, która zajmuje się kształceniem, wychowaniem i opieką nad osobami z deficytami w obrębie narządu wzroku. Tyflopedagodzy wykonują ze swoimi podopiecznymi rozmaite ćwiczenia, których celem jest ich usprawnianie. Cały ten proces przebiegnie łatwiej, jeżeli wykorzystają w tym procesie dodatkowe pomoce i dostosują przestrzeń klasową tak, by odpowiadała specyficznym potrzebom wychowanków. Dowiedz się, jakie pomoce i działania są przydatne w pracy tyflopedagoga.

Tyflopedagogika – co to jest?

Tyflopedagogika to dziedzina, której głównym celem jest usprawnianie funkcjonowania osób niedowidzących i niewidomych. Tyflopedagodzy pracują głównie w szkołach jako nauczyciele wspomagający lub nauczyciele, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. Dzięki ich pracy możliwe jest podnoszenie komfortu życia osób, które mają deficyty w obrębie narządu wzroku.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ „KURS Z ZAKRESU TYFLOPEDAGOGIKI” I ZOSTAŃ TYFLOPEDAGOGIEM!

Tyflopedagogika – pomoce dydaktyczne

Usprawnianie podopiecznych tyflopedagogów będzie znacznie łatwiejsze, jeżeli skorzysta się ze specjalnych pomocy dydaktycznych. Jeżeli placówka ma na to fundusze, można je kupować, jeśli nie – możliwe jest też zrobienie ich samodzielnie. Wśród pomocy dydaktycznych, z których można korzystać w szkole, należy wymienić przykładowo:

 • mapy, słowniki i książki z alfabetem Braille’a, kalkulatory z funkcjami dźwiękowymi;
 • książki i książeczki służące do ćwiczeń orientacji przestrzennej;
 • matryce do embossingu, tabliczki brajlowskie, edukacyjne maty, dotykowe globusy;
 • rysownice i pomoce przypominające domino do nauki cyfr i liter;
 • multisensoryczne tablice dla niewidomych.

W przypadku oryginalnych pomysłów na pomoce można zgłaszać się do ich producentów i sklepów, które przyjmują indywidualne zamówienia i poprosić o stworzenie wybranego projektu.

tyflopedagogika co to jest

Tyflopedagogika – ćwiczenia

W odniesieniu do dzieci słabowidzących często stosuje się określone ćwiczenia w celu poprawy analizy i syntezy wzrokowej. Wśród nich można wymienić:

 • stosowanie wizualizacji dotyczących różnych historyjek, które mogą być wymyślane na bieżąco;
 • przenoszenie wzroku z przedmiotów położonych blisko, na te, które znajdują się daleko;
 • podążanie wzrokiem za określonym przedmiotem;
 • szukanie różnic i podobieństw na obrazkach lub rzeźbach, które można dotykać;
 • układanie historyjek obrazkowych.

Tyflopedagogika – metody pracy

Tyflopedagog może stosować najróżniejsze metody pracy. Zaliczają się do nich między innymi metody oparte na słowie, czyli przede wszystkim wykłady, opisy, pogadanki czy opowiadania. Należą do nich także metody:

 1. oparte na obserwacji i pomiarze – związane z prezentacją rozmaitych wyników czy prawidłowości w sposób sztuczny, czyli zainscenizowany przez tyflopedagoga lub naturalny, w otoczeniu.
 2. praktycznej działalności uczniów – gdzie wymaga się od wychowanków działalności i np. wykonania danego zadania.

tyflopedagogika co to jest

Kurs z zakresu tyflopedagogiki na platformie e-pedagog

Kurs z zakresu tyflopedagogiki” to świetny sposób na to, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem słabowidzącym lub niewidzącym. W jego toku porusza się między innymi zagadnienia związane z rewalidacją, orientacją w przestrzeni, rehabilitacją widzenia czy metodyką nauczania dzieci niewidomych. Omawia się także brajlowskie metody porozumiewania się. Kursanci po zakończeniu kursu uzyskują dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a także niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami, którzy mają problemy ze wzrokiem.