Co to jest tyflopedagogika?

680
tyflopedagogika cele i zadania

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Tyflopedagogika jest jednym z działów pedagogiki specjalnej. Zajmuje się rehabilitacją i edukacją osób z niepełnosprawnością wzroku, pomagając im odnaleźć się w otaczającym świecie. Co jeszcze wchodzi w zakres pracy tyflopedagoga? Czym jest tyflopedagogika? Jakie są podstawowe cele i zadania tej dziedziny? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego artykułu!

Tyflopedagogika – co to jest?

Jednym z ważnych działów pedagogiki specjalnej, jest tyflopedagogika. Co to jest? Jaki jest jej obszar działań? To subdyscyplina pedagogiczna, która zajmuje się:

 • badaniem funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących,
 • społeczno-kulturowym wymiarem niepełnoprawności wzrokowej,
 • formułowaniem wskazówek do pracy z osobami z deficytami w obrębie narządu wzroku,
 • badaniem metod terapeutycznych i rehabilitacji oraz ich skuteczności.

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA „KURS Z ZAKRESU TYFLOPEDAGOGIKI” I POZNAJ METODY PRACY W RAMACH TEJ SUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNEJ!

Tyflopedagogika – cele i zadania

Podstawowym celem tyflopedagogiki jest to, by konstruować przydatne dla pedagogów-praktyków zalecenia, które umożliwią poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzrokową. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem w obszarze tyflopedagogiki stały się doniesienia neuronauk, związane z plastycznością mózgu oraz umiejętnościami adaptacyjnymi osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym zadaniem stawianym przed tyflopedagogami będzie zatem poprawa funkcjonowania ich podopiecznych.

Tyflopedagogika – metody pracy

Metoda pracy to inaczej stosowany systematycznie, świadomie i celowo zespół działań, które mają zaprowadzić pedagoga wraz z jego podopiecznym do określonego celu. W przypadku tyflopedagogów najczęściej jest to usprawnianie swoich podopiecznych, włączanie ich w społeczność lokalną, nauka posługiwania się laską, pismem Braille’a, dyktafonami i notesami umożliwiającymi lepszą organizację dnia codziennego. Tyflopedagog będzie zatem wspólnie ze swoim podopiecznym:

 • pracował nad koordynacją wzrokowo-ruchową, w zależności od stopnia ubytku wzroku,
 • poszukiwał ćwiczeń, których celem będzie usprawnienie wzroku i przetwarzania bodźców wzrokowych przez mózg,
 • oferował wsparcie psychiczne, emocjonalne, poradnictwo,
 • edukował na temat tego, jak poruszać się w przestrzeni miejskiej,
 • dobierał odpowiednie dostosowania edukacyjne do potrzeb konkretnego podopiecznego.

Jeśli w kręgu Twoich zainteresowań leży tyflopedagogika, kurs kwalifikacyjny z jej zakresu będzie doskonałym wyborem. Możesz go wykonać na naszej platformie!

Tyflopedagog – kompetencje

Z definicji, tyflopedagog (z gr. typhlos – ślepy) to pedagog, który całościowo przeprowadza zajęcia z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Kompetencje niezbędne do pracy z osobami, które posiadają dysfunkcje wzroku, zostają nabyte w toku studiów podyplomowych, bądź kursu kwalifikacyjnego z zakresu tyflopedagogiki. Dzięki temu tyflopedagog może zajmować się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób, które częściowo lub całkowicie utraciły zmysł wzroku, a także tymi, które nie wykształciły go w ogóle.

Tyflopedagog, oprócz ćwiczeń rewalidacyjnych, wspiera również swoich podopiecznych psychicznie: motywuje do pracy nad sobą oraz do kształcenia umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego życia. Uczy, jak przeprowadzać codzienne czynności oraz jak poruszać się w otwartej przestrzeni. Edukuje również opiekunów i rodzinę, jak wspierać osoby z dysfunkcją wzroku.

Jak wyglądają zajęcia z tyflopedagogiem?

Tyflopedagog prowadzi terapię wzroku, która polega na jego usprawnianiu. W przypadku osób niewidomych pomaga wypracować mechanizmy kompensacyjne, polegające na wykorzystywaniu pozostałych zmysłów do poznawania otoczenia. W przypadku dzieci zajęcia prowadzone są w formie zabawy i w taki sposób, aby nie zniechęcać do dalszego rozwoju. Bardzo ważne w pracy tyflopedagoga jest wzmacnianie wiary we własne siły i wsparcie emocjonalne podopiecznych.

Co wchodzi w zakres terapii tyflopedagogicznej?

Specjalista z zakresu tyflopedagogiki zajmuje się całościowym procesem rehabilitacji podopiecznych. W jej skład wchodzą zatem takie działa, jak:

 • funkcjonalna ocena widzenia;
 • dobór odpowiednich pomocy optycznych;
 • stymulowanie do używania wzroku – patrzenia, widzenia, skupiania spojrzenia;
 • stymulowanie pozostałych zmysłów;
 • rozwijanie percepcji dotykowej;
 • wspieranie funkcji poznawczych, usprawnianie ruchowe;
 • wspieranie emocjonalne;
 • wdrażanie do samodzielności;
 • socjalizacja.

tyflopedagogika co to jest

Zakres działań tyflopedagoga jest bardzo szeroki i wymaga więc specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji, aby cały proces przeprowadzać prawidłowo i z jak największą korzyścią dla podopiecznych. Podczas kursu kwalifikacyjnego przyszli terapeuci zdobywają więc wiedzę i umiejętności z takich zagadnień, jak:

 • pedagogika specjalna, tyflopedagogika;
 • psychologia;
 • anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku;
 • rehabilitacja widzenia;
 • metodyka nauczania;
 • posługiwanie się metodami brajlowskimi.

Zdobycie kwalifikacji zgodnych z wymogami MEiN uprawnia do pracy z dziećmi i młodzieżą, ale również z osobami dorosłymi, które wymagają wsparcia tyflopedagogicznego.

Kursy z zakresu tyflopedagogiki

Żeby uzyskać wiedzę i umiejętności dotyczące pracy jako tyflopedagog, możesz ukończyć „Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki”. Po jego zakończeniu uzyskasz kwalifikacje, a także dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Kurs jest dedykowany osobom, które posiadają przygotowanie pedagogiczne, ale nie uzyskały jeszcze kwalifikacji do pracy z osobami z dysfunkcjami narządu wzroku. Będzie idealnym wyborem dla nauczycieli, pedagogów, psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, wychowawców świetlicy czy osób, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Tyflopedagogika co to jest

Do zrealizowania kursu zachęcamy także osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego, ani studiów kierunkowych. Być może chcesz po prostu się rozwijać lub lepiej zadbać o potrzeby swojego dziecka, które ma zaburzone funkcje wzrokowe? Kursy z zakresu tyflopedagogiki są przeznaczone również dla Ciebie!

Kurs można wykonać również w ramach doskonalenia zawodowego. Jest on doskonałym wyborem, ponieważ nie trzeba tracić czasu na dojazdy do innego miasta, wyżywienie i noclegi. Kurs zrealizujesz w komfortowych warunkach w zaciszu własnego domu – wystarczy tylko komputer i dostęp do Internetu. Edukacja nigdy jeszcze nie była tak prosta, jak dziś. Zapraszamy do kontaktu!