Gdzie szukać pracy po resocjalizacji? Pomysły na karierę zawodową

143
jaka praca po resocjalizacji

Zaktualizowano dnia 27 lutego 2024

Poszukiwanie pracy po resocjalizacji może być niezwykle ciekawą przygodą, jak również sposobem na odkrywanie siebie i swoich możliwości zupełnie na nowo. Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, z kim chce się pracować i co lubi się robić, a następnie znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie. W dzisiejszym artykule przeprowadzimy Cię przez proces poszukiwania pomysłów na karierę zawodową po resocjalizacji.

Z kim chcę pracować?

Myśląc o sobie jako o przyszłym pedagogu resocjalizacyjnym, najlepiej zadać sobie pytanie, z jaką grupą wiekową chce się pracować. Osoby z takim wykształceniem mogą podejmować zatrudnienie z:

 • młodszymi dziećmi – najczęściej w wieku od 6-7 do 12 lat;
 • młodzieżą – do osiągnięcia 18, a czasami także do ukończenia 24 roku życia;
 • dorosłymi – w niemal dowolnym wieku, a nawet z seniorami.

ZAPISZ SIĘ NA „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU RESOCJALIZACJI I SOCJOTERAPII” I PODEJMIJ ZATRUDNIENIE W WYMIENIONYCH MIEJSCACH!

Co lubię robić i jakie mam predyspozycje?

To, jaka praca po resocjalizacji będzie najlepsza, zależy też w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji. Trzeba pomyśleć o tym:

 • czy wolisz pracować z grupą osób jednocześnie, w małych grupach czy też koncentrować się na indywidualnej pracy z wychowankiem;
 • czy jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za młodzież, która może mieć problemy z przemocą i agresją, trudnościami w realizacji obowiązku szkolnego czy ucieczkami z miejsc pobytu;
 • czy będziesz gotów zaakceptować przeszłe wybory swoich wychowanków, pracując z osobami, które dopuściły się czynów np. przeciwko obyczajności, nietykalności cielesnej i wolności seksualnej innych osób czy zdrowiu i życiu.

Od czego zacząć, by szukać pracy w resocjalizacji?

Żeby szukać pracy po resocjalizacji, najpierw trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie. Mogą to być studia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej lub dowolne inne studia pedagogiczne, połączone z kursem lub studiami podyplomowymi. My rekomendujemy zapisanie się na „Kurs kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji i socjoterapii”, który w części można ukończyć w pełni przy użyciu platformy e-learningowej, a praktycznej – w miejscu zamieszkania. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu otrzymuje się dokumentację zgodną z wymogami MEiN, a w toku jego trwania można nauczyć się między innymi:

 • prawnych podstaw resocjalizacji i kryminologii;
 • wychowania w placówkach penitencjarnych;
 • jak prowadzić resocjalizację w środowisku otwartym;
 • jak wyglądają systemy resocjalizacji w różnych miejscach na świecie;
 • jak prowadzić socjoterapię i projektować programy resocjalizacyjne.

gdzie do pracy po resocjalizacji

Gdzie do pracy po resocjalizacji? Lista miejsc

Gdzie szukać pracy po resocjalizacji? Do dyspozycji są między innymi:

 • zakłady karne – gdzie można prowadzić zorganizowane zajęcia lub czuwać nad przygotowaniem osadzonego do życia na wolności;
 • świetlice socjoterapeutyczne – w których organizuje się zajęcia i zabawy, a także pomaga dzieciom i młodzieży np. w odrabianiu zadań domowych i nauce;
 • punkty opieki dziennej – gdzie wychowankowie przebywają np. w godzinach od porannych do popołudniowych, a następnie są odbierani przez członków rodziny. Młodzież przychodzi do placówek przeważnie po szkole;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze – w których można spotkać się z młodzieżą z różnymi problemami np. narkotykowymi czy też z agresją;
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne – gdzie często spotyka się młodzież mającą trudności z realizacją obowiązku szkolnego;
 • placówki postpenitencjarne – gdzie można spotkać osoby zagrożone problemem niedostosowania społecznego lub bezdomnością.

gdzie do pracy po resocjalizacji

Pamiętaj, że wybierając resocjalizację, możesz także łączyć pracę w kilku różnych placówkach. Takie rozwiązanie pozwala zapobiegać np. wypaleniu zawodowemu. Praca w resocjalizacji jest świetnym sposobem na to, by pomagać innym i chociaż bywa wymagająca, jest niezwykle satysfakcjonująca!