Rewalidacja czy resocjalizacja, czyli jak pomagać młodzieży?

511
resocjalizacja co to

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zarówno termin „resocjalizacja”, jak i „rewalidacja” czasami słyszy się w odniesieniu do młodzieży z różnorakimi problemami. Warto jednak wiedzieć, że nie są to terminy równoznaczne. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy resocjalizacją i rewalidacją, a także kto dba o przeprowadzenie wychowanka przez te procesy.

Co to jest resocjalizacja i kiedy się ją stosuje?

Podstawowym terminem w pedagogice jest „resocjalizacja”. Co to właściwie jest? To proces, który polega na przywracaniu wychowankowi możliwości sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcia pracy zawodowej, edukacji czy regulacji stosunków z rodziną. Ma on zastosowanie w przypadku młodzieży nieprzystosowanej społecznie, wykluczonej, przebywającej w ośrodkach wychowawczych, a także w odniesieniu do dorosłych osadzonych w zakładach karnych.

Co to jest rewalidacja i kiedy się ją stosuje?

Czymś, czego uczą się głównie pedagodzy specjalni, jest rewalidacja. Co to właściwie jest? Rewalidację stosuje się w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy posiadają deficyty intelektualne, sensoryczne lub ruchowe. Ma na celu przywrócenie ich do pełnej sprawności i umożliwienie im funkcjonowania w społeczeństwie. Stosuje się w odniesieniu do dzieci poniżej normy intelektualnej, nadwrażliwych sensorycznie, z zaburzeniami motorycznymi czy niepełnosprawnościami i chorobami.

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA „KURS Z ZAKRESU DIAGNOZY, REWALIDACJI I TERAPII PEDAGOGICZNEJ”!

Kto może prowadzić rewalidację a kto resocjalizację?

Kto może prowadzić rewalidację? Rewalidacją zajmuje się pedagog specjalny, który ukończył stosowne studia lub studia pedagogiczne i odpowiednie kursy, lub studia podyplomowe. Konieczne jest także posiadanie przygotowania pedagogicznego, które najczęściej robi się w ramach studiów, jednak można zrealizować je także osobno. Resocjalizacją zajmują się pedagodzy resocjalizacji, którzy ukończyli studia pedagogiczne na kierunku „pedagogika resocjalizacyjna” czy też inne studia pedagogiczne i kursy lub studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji.

Jak można uzyskać uprawnienia do pracy w resocjalizacji lub rewalidacji?

resocjalizacja co to

Uprawnienia do pracy w resocjalizacji lub rewalidacji, oprócz ukończenia stosownych studiów można uzyskać na drodze ukończenia kursów takich jak:

  1. Kurs z zakresu diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej” – gdzie dowiesz się więcej na temat terapii pedagogicznej, dydaktyki, rehabilitacji i psychopatologii, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN.
  2. Kurs z zakresu resocjalizacji” – gdzie dowiesz się, jak funkcjonuje polski system penitencjarny, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN.

Oba kursy można ukończyć w pełni lub częściowo przez Internet. Wystarczy wyłącznie dostęp do niego oraz odpowiedni sprzęt. Czasami może być wymagane ukończenie praktyk, jednak realizuje się je w miejscu zamieszkania. W ten sposób można oszczędzać na dojazdach, noclegach czy wyżywieniu, a zyskany w ten sposób czas i środki przeznaczyć, chociażby na rozwój osobisty. Program kursów został napisany tak, by w kompletny sposób przygotowywał kursantów do późniejszej pracy w resocjalizacji czy też rewalidacji. Niektórzy ze względu na pewne podobieństwa tych dziedzin decydują się na wykonanie ich obu równocześnie.

socjoterapia dla kogo

Oczywiście kursy nie są przeznaczone wyłącznie dla osób, które chcą zyskać uprawnienia do pracy. Może ukończyć je każdy, kto jest zainteresowany taką tematyką czy też posiada dziecko z trudnościami społecznymi lub dowolnymi innymi. Już dziś rozpocznij specjalistyczną edukację z platformą e-pedagog!