Integracja sensoryczna: najważniejsze pytania i odpowiedzi

760
terapia behawioralna na czym polega

Zaktualizowano dnia 17 czerwca 2024

Zaburzenia integracji sensorycznej są relatywnie często diagnozowane u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Objawiają się między innymi trudnościami w zabawie i nauce, nadwrażliwością na bodźce czy rozdrażnieniem dziecka. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak leczy się zaburzenia integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna – co to jest?

Bodźce pochodzące z różnych zmysłów przetwarzane są przez odmienne części mózgu. Integracja sensoryczna to proces, w którym ich przetwarzanie zachodzi harmonijnie, a mózg jest w stanie korzystać z bodźców, przetwarzać je i odpowiednio na nie reagować. Integracja sensoryczna jest niezbędna do prawidłowego korzystania z informacji, jakie płyną do nas ze świata. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wiązać się ze:

  • zbyt słabym reagowaniem na bodźce z otoczenia lub ciągłym przebodźcowaniem i dyskomfortem w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie modulacji sensorycznej;
  • słabymi zdolnościami motorycznymi w przypadku zaburzenia motorycznego;
  • zdezorganizowaniem, problemami z uwagą i koncentracją, rozdrażnieniem, w odniesieniu do zaburzeń z grupy dyskryminacji sensorycznej.

Czy zaburzenia integracji sensorycznej to autyzm?

Zaburzenia integracji sensorycznej nie są równoznaczne z autyzmem, a ich mylenie często wynika z tego, że zazwyczaj towarzyszą one zaburzeniom ze spektrum autyzmu. W obu przypadkach można zaobserwować objawy takie jak: brak reagowania przez dziecko na swoje imię, nadwrażliwość na bodźce, trudności z opanowywaniem różnych czynności, problemy z odbieraniem dźwięku i światła. W przypadku autyzmu często pojawiają się jednak także objawy takie jak opóźniony rozwój mowy, echolalie czy powtarzające się czynności.

ZAPISZ SIĘ NA „KURS INTEGRACJI SENSORYCZNEJ” I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT INTEGRACJI SENSORYCZNEJ!

Czy zaburzenia integracji sensorycznej to niepełnosprawność?

Zaburzenia integracji sensorycznej nie są diagnozowane jako niepełnosprawność. Chociaż dzieci z tego rodzaju zaburzeniami funkcjonują nieco inaczej, są w pełni sprawne. Zaburzenia SI mogą mieć jednak wspólne z różnymi rodzajami niepełnosprawności czynniki ryzyka, które wpływają na ich ujawnienie się. Wśród nich można wymienić np. stosowanie przez matkę w ciąży używek, palenie papierosów, predyspozycje genetyczne, przyjmowanie niektórych leków. Dzieciom z SI można pomóc, włączając terapię SI.

integracja sensoryczna co to jest

Czy zaburzenia integracji sensorycznej mijają?

Zaburzenia integracji sensorycznej mijają, szczególnie pod wpływem wspomnianej terapii. Bez niej dziecko prawdopodobnie z nich „nie wyrośnie”. W sytuacji, w której obserwowalne są objawy zaburzeń integracji sensorycznej, należy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam postawiona zostanie odpowiednia diagnoza, a następnie (jeżeli zaburzenia SI zostaną wykryte) dziecku zostanie zaproponowana indywidualnie dobrana terapia.

Terapia integracji sensorycznej – na czym polega?

Terapia integracji sensorycznej polega na możliwie jak największym ułatwieniu dziecku codziennego funkcjonowania. Przeważnie prowadzona jest w formie „terapii poprzez zabawę”. Dzięki temu dziecko chętnie uczęszcza na terapię, a przy zastosowaniu odpowiednich metod nawet nie zauważa, że jest to forma terapii. Umożliwia poprawę przetwarzania i organizacji bodźców płynących z otoczenia, a w dłuższej perspektywie czasowej – wyeliminowanie zaburzeń integracji sensorycznej.

integracja sensoryczna co to jest

Kursy z zakresu integracji sensorycznej

Jeśli jesteś zainteresowany tematyką integracji sensorycznej, koniecznie udaj się na „Kurs integracji sensorycznej„. Chociaż jest on skierowany głównie do pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych czy nauczycieli, może ukończyć go każdy, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu. Podczas kursu omawiane są zagadnienia z pogranicza różnych subdyscyplin pedagogicznych, a na jego zakończenie po zdaniu egzaminu otrzymuje się dokumentację zgodną z wymogami MEiN.