Co robi asystent nauczyciela przedszkola?

147
co robi asystent nauczyciela przedszkola

Zaktualizowano dnia 12 marca 2024

Praca z dziećmi to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Daje jednak sporo satysfakcji i pozwala obserwować, jak maluchy rozwijają się pod naszą opieką. Każdy dzień w pracy jest zupełnie inny i niesie za sobą różne wyzwania. Jeżeli interesuje Cię podjęcie pracy jako asystent nauczyciela przedszkola, przeczytaj, czym dokładnie się zajmuje i jak zostać pomocą nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Asystent nauczyciela przedszkola – zadania

Praca na tym stanowisku jest świetnym przygotowaniem dla osób, które planują dalszą karierę w pracy z dziećmi. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta nauczyciela w przedszkolu ma za zadanie wspierać wychowawcę w codziennych czynnościach opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki jego pomocy nauczyciel może w pełni zająć się procesem edukacyjnym maluchów, podczas gdy asystent będzie udzielał wsparcia w zakresie:

  • sprawowania opieki nad dziećmi;
  • dbania o ich bezpieczeństwo;
  • organizowania dzieciom wolnego czasu.

Jego działania będą więc obejmować takie czynności, jak spacery z dziećmi, podawanie i pomoc przy posiłkach i układaniu do snu, dbanie o higienę, pomoc przy ubieraniu. Dodatkowo asystent może pomagać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, łącznie z wcześniejszym przygotowaniem sali czy porządkami, a także w prowadzeniu dokumentacji.

POSTAW NA SWÓJ ROZWÓJ I WYBIERZ „KURS KWALIFIKACYJNY ASYSTENTA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA” NA PLATFORMIE EPEDAGOG.EDU.PL

Pomoc nauczyciela – kwalifikacje

Aby móc pracować z dziećmi w przedszkolu na stanowisku pomocy nauczyciela, przydatne jest wykształcenie pedagogiczne bądź odbycie kursu asystenta nauczyciela przedszkola. Po jego ukończeniu otrzymasz dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Dzięki temu można zapewnić profesjonalne wsparcie zarówno dydaktyczne, jak i opiekuńczo-wychowawcze.

Istotne jest również posiadanie takich cech, jak empatia, cierpliwość i kreatywność; dodatkowe umiejętności muzyczne, plastyczne czy językowe również są doskonałym atutem – ważne jest, aby zapewnić dzieciom zróżnicowane formy zajęć, sprzyjające ich rozwojowi. O pracę na stanowisku pomocy nauczyciela w przedszkolu nie może ubiegać się osoba wcześniej karana.

Ile zarabia asystent nauczyciela w przedszkolu?

W 2024 roku mediana zarobków asystenta nauczyciela wynosi 3600 zł brutto, co daje około 2784 zł netto. Zakres rynkowego wynagrodzenia to od 3300 do 4230 zł, jednak trzeba pamiętać o tym, że 25% osób zarabia poniżej i powyżej podanych widełek. Wpływ na wysokość zarobków ma przede wszystkim:

  • doświadczenie na tym stanowisku w innych placówkach lub wcześniejsze zatrudnienie na stanowiskach pokrewnych, powiązanych z pedagogiką i/lub pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym, w żłobku, salach zabaw;
  • wykształcenie – osoby po studiach pedagogicznych lub w ich trakcie, z przygotowaniem pedagogicznym czy ukończonym kursem asystenta nauczyciela przedszkola mają znacznie większe szanse na zatrudnienie oraz uzyskanie wyższych zarobków;
  • miejsce zatrudnienia – składa się na nie tylko województwo i miasto, w którym znajduje się placówka, ale nierzadko także dzielnica.

co robi asystent nauczyciela przedszkola

Instytucje prywatne mogą oferować wyższe wynagrodzenie od państwowych, wszystko to jednak jest zależne od indywidualnych czynników oraz indywidualnych negocjacji przeprowadzonych podczas rozmów z pracodawcą. Doświadczenie, wykształcenie oraz odbyte kursy zawsze są kartą przetargową do dyskusji nad wyższymi zarobkami w danym miejscu.

Ile godzin pracuje asystent nauczyciela przedszkola?

Ponieważ w stosunku do asystentów nauczycieli przedszkola nie stosuje się zasad wynikających z Karty Nauczyciela, a są oni zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych. Asystent pracuje do 8 godzin dziennie, w wymiarze nie większym, niż 40 h tygodniowo.

Na czym polega praca asystenta nauczyciela w przedszkolu?

Asystent nauczyciela ma być wsparciem nauczyciela na różnych płaszczyznach. Dba o to, by nauczyciel miał przygotowane wszystko, co jest mu potrzebne do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, wietrzy salę, przygotowuje ją do posiłków, pomaga dzieciom ubierać się w szatni przed wyjściami na spacery. Jego zakres obowiązków może różnić się w zależności od ustaleń panujących w konkretnej placówce.

Jak zostać asystentem nauczyciela w przedszkolu?

Żeby zostać asystentem nauczyciela w przedszkolu teoretycznie nie trzeba mieć specjalistycznego wykształcenia. Wystarczy jedynie podstawowe. W praktyce jednak znacznie częściej zatrudnia się osoby z wykształceniem pedagogicznym, przygotowaniem, po kursach lub z przynajmniej minimalnym doświadczeniem w tej dziedzinie, lub pokrewnej. Warto zatem mieć jakiekolwiek potwierdzenie kompetencji lub doświadczenia np. w postaci kursu asystenta nauczyciela.

co robi asystentka nauczyciela w przedszkolu

Czy pomoc nauczyciela przedszkola pracuje w wakacje?

Pomoc asystenta nauczyciela ma urlop wypoczynkowy w odpowiednim wymiarze i wówczas nie pracuje. Dodatkowo większość placówek w okresie wakacyjnym nie działa lub działa w ograniczonym zakresie. To, czy pomoc nauczyciela będzie pracować w wakacje, jest zależne przede wszystkim od wakacyjnego harmonogramu pracy danej placówki oraz indywidualnych ustaleń. Często bowiem w wakacje organizuje się opiekę lub półkolonie, podczas których również potrzebni są zarówno nauczyciele wychowania przedszkolnego, jak i asystenci nauczycieli.