Metody terapii pedagogicznej – jakie są obecnie stosowane?

1065
metody terapii pedagogicznej

Zaktualizowano dnia 12 marca 2024

Podstawowym celem terapii pedagogicznej jest usprawnianie zaburzonych funkcji u dzieci i wszechstronne wspieranie ich rozwoju na różnych etapach. Terapię prowadzi pedagog wykształcony w dziedzinie terapii pedagogicznej – po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji, studiów II stopnia, podyplomowych lub kursów pedagogicznych. Dowiedz się, jakie są nowoczesne metody terapii pedagogicznej.

Metody relaksacji

Na podstawowe metody terapii pedagogicznej składa się między innymi relaksacja. Ma ona przeciwdziałać nadmiernemu stresowi, który jest czynnikiem ryzyka rozmaitych zaburzeń, z którymi pedagog na co dzień styka się w swojej pracy. To przede wszystkim ćwiczenia, które mają umożliwić dzieciom wejście w stan relaksu nie tylko podczas terapii, ale także w dowolnym innym momencie w czasie codziennego funkcjonowania. Dzięki temu dziecko nabywa niezwykle istotną umiejętność samoregulacji emocji z pomocą wewnętrznych zasobów, bez korzystania z pomocy z zewnątrz.

JEŚLI CHCESZ ZDOBYĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT TERAPII PEDAGOGICZNEJ, ZAPISZ SIĘ NA „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU TERAPII PEDAGOGICZNEJ”!

Usprawnianie funkcji poznawczych i umiejętności koncentracji

Usprawnianie funkcji poznawczych i umiejętności koncentracji wiąże się przede wszystkim z indywidualnie dobieranymi adekwatnie do dysfunkcji ćwiczeniami. Mogą to być przykładowo popularne gry w memory, zgadywanki, gry edukacyjne. Nierzadko, gdy rodzice przychodzą ze swoimi pociechami do poradni psychologiczno-pedagogicznych i obserwują z boku prowadzone zajęcia, mają wrażenie, że to tylko gry i zabawy, jednak w praktyce są one środkiem do osiągnięcia celów terapii pedagogicznej.

Usprawnianie czytania i pisania

Usprawnianie czytania i pisania to szeroko wykorzystywane metody aktywizujące w terapii pedagogicznej. Ćwiczenia dobiera się na podstawie uprzednio przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej konkretnego dziecka przy pomocy specjalistycznych testów. Zwykle dziecko jest proszone o wykonywanie prostych zadań usprawniających motorykę ręki lub czytanie na głos rozmaitych głosek, słów czy zdań. Pedagog czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń i pokazuje dziecku, jak wykonać polecenie inaczej, jeśli zachodzi taka potrzeba.

nowoczesne metody terapii pedagogicznej

Metody usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych

Inne metody pracy na terapii pedagogicznej to te związane z usprawnianiem funkcji percepcyjno-motorycznych. Mogą to być przykładowo zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe czy manualno-ruchowe. Ponieważ zakres zaburzeń percepcyjno-motorycznych jest niezwykle szeroki, ponownie każde działanie poprzedza szczegółowa diagnoza zaburzeń dziecka. W dalszej kolejności dobierane są ćwiczenia do wykonywania wraz z pedagogiem, które mogą polegać przykładowo na:

  • samodzielnym przerysowywaniu wybranych obrazków;
  • ćwiczeniu precyzji wykonywanych ręką ruchów;
  • dokładnym różnicowaniu słyszanych głosek.

W przypadku zaburzonych funkcji słuchowych czy wzrokowych należy dodatkowo zastosować inne metody prowadzące do kompensacji braków, ich wyeliminowania lub zastosowania odpowiedniej korekcji, jeżeli istnieje taka możliwość.

metody terapii pedagogicznej

Kursy z zakresu terapii pedagogicznej

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej” to coś, co przybliży wszystkie najważniejsze metody pracy stosowane w terapii pedagogicznej. Po jego ukończeniu uzyskuje się kwalifikacje oraz dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Podstawową zaletą tego rodzaju kursów jest możliwość nabycia całkowicie nowych kompetencji i podjęcie zatrudnienia w miejscach takich jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki terapii czy placówki socjoterapeutyczne. Już dziś zapisz się na kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej!