Co to jest arteterapia?

147
arteterapia co to

Zaktualizowano dnia 15 marca 2024

Arteterapia to stosunkowo nowa metoda terapeutyczna, której korzenie sięgają XX wieku. Pozwala podopiecznym oswoić się z wieloma trudnymi sytuacjami, wyrażać emocje czy rozwijać poczucie sprawczości. Jest powszechnie stosowana w różnych miejscach związanych z pedagogiką, psychologią, socjologią, medycyną. Dowiedz się, czym dokładnie jest arteterapia.

Arteterapia – co to?

Co to jest arteterapia? To jedna z metod terapii poprzez sztukę. Jest powszechnie wykorzystywana między innymi w placówkach socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych. Doskonale nadaje się również do pracy z uczniami w szkole, na treningach umiejętności społecznych, socjoterapii. Może być stosowana w odniesieniu do każdej grupy wiekowej – od najmłodszych, przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów.

JUŻ DZIŚ ZAPISZ SIĘ NA „KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ARTETERAPII”, NA KTÓRYM POZNASZ BLIŻEJ RÓŻNE RODZAJE ARTETERAPII!

Arteterapia – co to jest? Z czym się wiąże?

Arteterapia to rodzaj terapii, wykorzystującej metody plastyczne, artystyczne, muzyczne, teatralne. Najważniejsze w tym rodzaju terapii jest to, że nigdy nie ocenia się walorów estetycznych prac podopiecznych. Te służą jednak wyrażaniu ich emocji, aktualnego stanu psychicznego, przekazywaniu informacji o problemach, o których trudno mówić, oswajaniu trudnych sytuacji, wyrażaniu siebie. W ramach arteterapii funkcjonuje również bajkoterapia, która, chociaż nie polega na wytwarzaniu sztuki, pozwala oswajać dzieci przykładowo z trudnymi sytuacjami czy codziennymi wyzwaniami, które będą na nie czekać w codziennym życiu.

Cele arteterapii

Wśród podstawowych celów arteterapii wymienić można:

 • wyrażanie tłumionych lub trudnych emocji;
 • rozwój osobowego „ja”;
 • kształtowanie poczucia koherencji u podopiecznych;
 • rozwijanie kreatywności i spostrzegawczości;
 • rozwijanie zdolności manualnych oraz funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • naukę radzenia sobie ze stresem i samoregulacji emocji.

Arteterapia zakłada korzystanie z różnych dziedzin sztuki. Może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. W przypadku wyboru drugiej z form pracy uczestnicy arteterapii rozwijają dodatkowo umiejętności funkcjonowania w grupie i w społeczeństwie, integracji, współpracy, uważności na potrzeby innych.

arteterapia co to

Kursy z zakresu arteterapii

Kurs kwalifikacyjny z zakresu arteterapii” na naszej platformie to świetny wybór dla każdego, kto chce:

 • poznać tajniki pracy jako arteterapeuta;
 • dowiedzieć się, jakie metody i techniki pracy są powszechnie stosowane w arteterapii;
 • nauczyć się prowadzić zajęcia z zakresu arteterapii;
 • sprawdzić, czy arteterapia jest dla niego, jako dla osoby prowadzącej zajęcia.

W toku kursu kursanci uczą się:

 • o tym, jak można wykorzystywać sztukę w pracy arteterapeuty;
 • zarządzania projektami z zakresu animacji społeczno-kulturowej;
 • przygotowywać scenariusze zajęć;
 • metodyki pracy arteterapeuty.

arteterapia co to jest

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu będą wyposażeni w szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii ogólnej, socjologii czy filozofii sztuki, a dodatkowo otrzymają dokumentację potwierdzającą nabycie kwalifikacji zgodną z wymogami MEiN. Mamy nadzieję, że wiesz już, co to arteterapia i z przyjemnością będziesz zgłębiał jej techniki na dedykowanych kursach! Już dziś rozpocznij kształcenie na platformie do zdalnego nauczania ePedagog.edu.pl!